13
October
2020

Ter land, ter zee en in de lucht: waterschap Vallei & Veluwe

13
Oct
2020
Artikel
Foto
Willem de Kam

De energietransitie gaat onze manier van wonen, reizen en leven in de komende 30 jaar veranderen. De ambitie en omvang van deze verandering vraagt nu actie. Bij APPM werken we iedere dag, samen met overheden en andere partijen aan de volgende stap in de energietransitie. Zo werken wij samen aan een mooier en duurzamer Nederland. In een reeks van artikelen vertellen we over onze projecten en ervaringen in de energietransitie. Deze keer in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en het opwekken van duurzame energie op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het Waterschap Vallei en Veluwe is al een energieneutraal waterschap. Maar de ambitie reikt verder! De komende jaren geeft het waterschap een extra impuls aan duurzaamheid. Dit doen ze aan de hand van drie pijlers:

  • Energie besparen;
  • Energie duurzaam opwekken;
  • Energie duurzaam inkopen.

Een van de projecten om zelf duurzame energie op te wekken, is het project ZON. Op de daken en velden van 13 rioolwaterzuiveringen wordt in totaal aan 7 hectare zonnepanelen geplaatst. Hiermee wekt Vallei & Veluwe zo'n 6 miljoen kilowattuur per jaar op. Dat is bijna 10% van het eigen energieverbruik. Dit is een significante hoeveelheid en daarmee een mooie stap richting de gestelde ambitie.

Toen APPMer Etienne Budde als projectmanager bij Vallei en Veluwe startte, was het bestuurlijk akkoord voor dit project rond. Ook was het aanvragen van de SDE beschikkingen reeds gestart. Etienne pakte het stokje over en werkte samen met een team van het waterschap aan de verdere realisatie van project ZON. Na het selecteren van de aannemer, het aanvragen van de nodige vergunningen, het doen en begeleiden van alle benodigde onderzoeken én de interne afstemming met ale belanghebbenden, zit het project op dit moment vol in de uitvoering.

De grote uitdaging? Het organiseren van een 'nieuw' project, met daarbij alle belangen en uitdagingen die om de hoek komen kijken. Voor een waterschap is het realiseren van een veld zonnepanelen geen dagelijkse kost. De betrokkenheid van vele afdelingen binnen de organisatie is gewenst, om onderwerpen en behoeften op bijvoorbeeld het gebied van technische eisen, veiligheid, inkoop en beheer goed in kaart te krijgen. Dit gaat niet vanzelf, en kost tijd, gesprekken en uitzoeken.

Etienne heeft samen met team binnen het waterschap veel aandacht besteed aan het creëren van een 'wij-gevoel'. Door samen te kijken naar wat wél kan, zijn er mooie stappen gezet. Zodanig dat medio 2021 alle beoogde zonnepanelen op de dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties liggen! 

Meer weten over dit project? Vraag het Etienne!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact