TERUG NAAR HET OVERZICHT
2
July
2020

Studie naar beleving geluidshinder

Foto
Bert Hartman
Artikel
Bert Hartman

Senior researcher Irene van Kamp bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft samen met anderen in kaart gebracht welke maatregelen helpen de hinder door geluid te verminderen. "Uit zowel binnen- als buitenlandse onderzoeken blijkt dat het direct betrekken van de burgers, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, bij het terugdringen van geluidhinder en het omgaan met de overlast een gunstig effect heeft", stelt Van Kamp. "het geeft betrokkenen meer gevoel van controle. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij de aanleg van een windturbinepark of het uitbreiden van een racecircuit. Overigens heeft Schiphol al een langere voorgeschiedenis waardoor het lastiger is om het vertrouwen van bewoners te herwinnen. Desondanks blijkt dat als mensen zich daadwerkelijk gehoord voelen en invloed krijgen op hun eigen directe leefomgeving en compenserende maatregelen, dit een positieve uitwerking heeft op de mate waarin de hinder wordt ervaren. Verregaande participatie bij zowel technische als sociale oplossingen is van belang. Alleen dan ervaren mensen een verbetering van hun leefomgeving en wordt de hinderbeleving ook anders."

Deze kadertekst werd in het APPM Magazine, editie 30 (zomer 2020) opgenomen bij het artikel "Omwonenden rond Schiphol voelen zich nu meer gehoord"

Meer lezen? Lees het onderzoeksrapport van het RIVM hier, en/of het onderzoek van Van Kamp (e.a.) hier.

Foto
Bert Hartman
Artikel
Bert Hartman