Zo werken wij aan de stad van de toekomst

Artikel
Foto
Gemeente Amsterdam, Haven-Stad

De stad, een aantrekkelijke, gezonde plek voor iedereen. Een plek waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Waar met de juiste manier van verdichten ook plek is voor groen. Een plek die een verleden kent én zich klaarmaakt voor de toekomst. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en die voor iedereen toegankelijk is. Een ladderstad, waar mensen zich kunnen ontwikkelen en een werk- en woon carrière mogelijk is. Een 10-minutenstad met meer nabijheid van functies en mobiliteit over kleinere afstanden. Levendig en leefbaar door optimaal ruimtegebruik en maximaal mixen en mengen. Daar werken wij aan, onder andere met deze projecten.

Warmtenet Schalkwijk, Haarlem

Een aardgasvrij Haarlem in 2040 vraagt om forse stappen. Als opdrachtleider voor de ontwikkeling en realisatie van warmtenetten met duurzame bronnen werkt Cris Nielen samen met het programmateam Duurzaamheid en andere stakeholders aan een duurzame warmtevoorziening voor zo’n 5200 corporatiewoningen.

 

Haven-Stad, Amsterdam

De grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Nederland vindt plaats in Haven-Stad, Amsterdam. Micha Sijtsma werkt als mobiliteitsmanager aan deze opgave, in een multi-disciplinair team van zo’n 20 Amsterdamse collega’s – en natuurlijk met alle partijen in de projectomgeving.

 

Elektrificatie van stadsbussen, Rotterdam

Een goede laadinfrastructuur in het hoogstedelijke Rotterdam uitrollen: een mooie uitdaging! En voorwaardelijk voor elektrisch (schoon!) stadsbusvervoer. Frank ten Wolde en Vincent Joanknecht begeleiden de realisatie van deze infrastructuur, samen met partijen als de RET, gemeente Rotterdam en netbeheerder.

  

Herinrichting Prinses Beatrixlaan, Rijswijk

In Rijswijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming en het bieden van ruimte aan woningbouwontwikkeling. Jelle Kootstra draagt hieraan bij als projectmanager, Louise Hamilton als omgevingsmanager en Erik van Tertholen neemt het technisch management voor zijn rekening.

 

Museumtram in Gebiedsontwikkeling Havenstraat, Amsterdam

De museumtram in Amsterdam: een stukje historie. Nu de Havenstraat wordt herontwikkeld, werkt Bert Swart als projectleider museumtramremise en adviseur traminfrastructuur samen met de gebiedsontwikkelaars. Bestaande loodsen en sporen worden vervangen, en er komt een nieuwe werkplaats en stalling voor de trams.

Leidse Ring Noord (LRN), Leiden

Een leefbare, duurzame en bereikbare stad door het oplossen van knelpunten, en het bieden van meer ruimte voor fietsers, voetgangers, hoogwaardig OV en groen. Jeroen van der Hoeven werkt als projectmanager aan de deelprojecten die richting uitvoeringsfase gaan.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact