Zo werken wij aan de stedelijke regio van de toekomst

De stedelijke regio, daar komen opgaven bij elkaar. De zoektocht naar plek voor woningbouw, energietransitie en andere ruimtevragers vraagt om stevige en respectvolle keuzes in de ruimtelijke ordening. Om te komen tot sterke regio’s met elk een eigen identiteit waarop ze kunnen voortbouwen. Waar stad en ommeland de juiste balans vinden. Met groen-blauwe verbindingen als dragend netwerk, die zorgen voor biodiversiteit, betere luchtkwaliteit en gezondere mensen. En een regio zonder spits, door bewuste spreiding van werktijden en -plaatsen. Waar we minder, anders en duurzamer reizen door alternatieven aantrekkelijker te maken. Daar werken we samen aan, bijvoorbeeld in deze projecten.

Waterfabriek Wilp 

Afvalwater als grondstof door een nieuwe wijze van afvalwaterzuivering. Wendy van Schaik doet het contractmanagement in dit innovatieve project van Waterschap Vallei & Veluwe, in samenwerking met het bedrijfsleven, zuiveringsbeheerder, kennisinstituten en subsidieverleners. 

De Uithoornlijn

De Amsteltram: een nieuwe, hoogwaardige tramverbinding van Amsterdam Zuid naar Uithoorn. De Uithoornlijn is daar onderdeel van. Als technisch manager werkt Michel Dagniaux aan dit project, met onder andere Vervoerregio Amsterdam, de GVB, Dura Vermeer en de gemeenten en provincie.

 

Gebiedsuitwerking Greenport 3.0 Westland (2025 – 2040)

Als onderdeel van het programma MoVe wordt voor het Westland, Den Haag Zuidwest en omgeving een pakket aan mobiliteitsmaatregelenontwikkeld. In een consortium met Goudappel, Zwarte Hond, Waalpartners en CID Delft werken Nelleke Beerman en Nana Koolstra als proces- en omgevingsmanagers.

 

Stikstof en de woningbouwopgave

Nederland staat voor een woningbouwopgave, maar kampt tegelijkertijd met een te hoge stikstofuitstoot. Louise Hamilton en Casper Prudhomme van Reine werken samen met Tauw voor Provincie Noord-Holland aan een beeld en advies hoe deze opgaven samengebracht kunnen worden.  

 

Regionale energiestrategie (RES) 1.0 Flevoland

De RES 1.0 beschrijft hoe Flevoland bijdraagt aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord: een fossielvrij energiesysteem in 2050. Gijs Eikmans werkt aan de besluitvorming hiervan, en aan het oprichten van het Programmabureau RES Flevoland: de toekomstige trekker van de RES.

 

Elektrificatie van de logistieke sector

Na de introductie van de elektrische personenauto en bus, volgt nu de elektrificatie van de logistieke sector. In verschillende projecten werken onder andere Mark van Kerkhof, Frank ten Wolde en Harm Jan Idema aan het mogelijk maken hiervan.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact