19
February
2019

Integraal gebiedsbeheer in gebiedscontracten

19
Feb
2019

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2017 met geïntegreerde gebiedscontracten. Hierin wordt het beheer en onderhoud van een gebied voor 10 jaar uitbesteed aan één marktpartij. Deze partij is verantwoordelijk voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan alle provinciale assets in een gebied. Denk hierbij aan de provinciale (vaar-)wegen, (beweegbare) bruggen en sluizen en al het groen onderhoud. Ook calamiteiten-management, gladheidsbestrijding en afhandeling van klachten en schades behoren hiertoe.

De provincie blijft eigenaar van het areaal en vult haar rol als regisserend opdrachtgever in. Het strategisch assetmanagement ligt bij de provincie, maar het operationeel assetmanagement wordt middels het gebiedscontract overgedragen aan de marktpartij. Het tactische domein is het gedeeld: het domein waarop wordt samengewerkt. De gebiedscontracten vormen ook de basis voor gezamenlijke innovatie. Als preferred supplier kunnen marktpartijen aanvullende werkzaamheden aan hun contract toegevoegd krijgen.

Vanuit APPM werken Jon Bellis, Hellas Schelleman en Dafra van Engelen vanaf het begin mee aan het tot stand komen en coördineren van deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Gebiedsgerichtwerken

De wens om beheer- en onderhoudswerkzaamheden op te nemen in een gebiedscontract komt voort uit de transitie die de provincie doormaakt: van trajectbenadering maken zij een stap naar gebiedsgericht werken. Zo kunnen zij integraler te werk gaan - zo worden publieke middelen effectief ingezet en is de hinder voor gebruikers minimaal. De intensieve samenwerking met de marktpartij is hierbij erg belangrijk, zegt Hellas: "Naast de expertise op het gebied van beheer en onderhoud, wordt door de marktpartij ook meegedacht in nieuwe projecten. Hierbij wordt een beroep gedaan op hun kennis en innovatiekracht."

Het aangaan van een langere samenwerking zorgt daarnaast ook voor een hele andere dynamiek in het projectteam. Dafra vult aan: "Je merkt dat er nu op strategisch niveau beter wordt nagedacht over de werkzaamheden. Dat is ook logisch, want de problemen die we nu niet oplossen komen we volgend jaar weer tegen." 

Een frisse start

“De nieuwe samenwerkingsvorm heeft wel wat voeten in de aarde,” benadrukt Jon. “Het werken met een gebiedscontract is voor iedereen nieuw: voor zowel de provincie als de marktpartij. In het begin zoek je dan ook nog naar de beste aanpak voor zoiets.”

Ook zijn de werkzaamheden sterk data-gedreven. Het is dus van wezenlijk belang dat gezamenlijk wordt gewerkt een de juiste GIS- en data-omgevingen, zodat efficiënte en frequentie data-uitwisseling van goede kwaliteit kan plaatsvinden.

Naast zijn rol als contractmanager is Jon samen met Dafra betrokken bij de interne veranderopgaven die zo'n nieuwe werkwijze teweeg brengt. Zo verteld Jon dat zaken anders georganiseerd moeten worden: gebiedscontracten leiden bijvoorbeeld tot een herijking van de traditionele rolverdeling tussen de beheerder en het IPM team. Inmiddels zijn in deze transitie grote stappen gezet en beginnen de organisaties zich steeds verder te vormen: de basis voor een verdere toepassing van gebiedsgericht werken.

 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact