17
May
2023

Herinrichting N239: de drie sleutels tot succes

17
May
2023
Artikel
Annemieke Bartholomeus
Foto
Gert-Jan Borst

De provincie Noord-Holland heeft groot onderhoud aan de N239 tussen Medemblik en Nieuwe Nieuwdorp aangegrepen om deze weg meteen veiliger te maken. Daarbij maakten twee gevaarlijke kruispunten plaats voor twee rotondes. En waar voorheen autoverkeer rakelings langs het fietspad raasde, is nu een aparte fietsbrug aangelegd. Op zich geen heel spannende ingrepen, maar wél als die weg op en naast een monumentale dijk ligt.

1. Inpassing in de omgeving

De Westfriese Omringdijk is een cultuurhistorisch monument. APPM-projectmanager Jean de Nijs, die het projectteam van de provincie de volle doorlooptijd van zes jaar lang leidde: “Daar moet je op gepaste wijze mee omgaan. Vandaar dat we een landschapshistoricus hebben ingeschakeld voor het inpassingsplan en om keuzes daarin vanuit de historie te verantwoorden. Ook hebben we al vroeg organisaties actief benaderd zoals het Westfries Genootschap en de Stichting Historisch Niedorp, die optreden als hoeders van de dijk. Door de historische dijk als uitgangspunt te nemen, kwamen we tot een breed gedragen, toekomstbestendig ontwerp dat de cultuurhistorische waarde respecteert. Het verleden is zelfs zichtbaarder dan ooit, dankzij elementen van roestbruin staal (red: cortenstaal) bij de rotondes met daarop de namen van de historische polders.”

2. Samenwerking met de aannemer

Het projectteam zat elke week een dag bij aannemer KWS op kantoor. Jean: “Zo leer je elkaar kennen. Maar een succesvolle samenwerking begint met goede bedoelingen. Je in elkaar verplaatsen en elkaar iets gunnen. Je kunt het contract naar de letter volgen of naar de geest. Ik ben groot voorstander van dat laatste; dat geeft ruimte. Zo hebben we een wegdeel een week afgesloten zodat KWS in één keer veilig meters kon maken. Terwijl de afspraak was dat de weg open zou blijven. Als een aannemer dat vertrouwen krijgt en merkt dat hem wat gegund wordt, worden problemen die je verderop tegenkomt gemakkelijker opgelost. Want dan doe je het samen. En dan gaan de gunsten twee kanten op. Zo konden wij de brugdekken tijdelijk bij KWS opslaan toen we een tegenvaller hadden in de planning. Met geven en nemen kom je samen tot de beste oplossingen.”

3. Een stabiel projectteam

Het projectteam bleef van start tot finish nagenoeg gelijk. “Het voordeel is dat je op elkaar ingespeeld raakt en dat iedereen de historie van het project kent”, zegt Jean. “Zo kun je ook goede relaties en vertrouwen opbouwen met andere partijen zoals in dit geval de gemeenten Hollands Kroon en Opmeer en het hoogheemraadschap. Die continuïteit is niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een doorlooptijd van zes jaar. Daar heb ik me echt hard voor gemaakt. Ook door intensief te investeren in een goede sfeer. Als je die weet te creëren, willen mensen niet weg en hebben ze iets voor elkaar over. Dan gaat het team vliegen. Dat hebben we hier voor elkaar gekregen.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact