13
December
2021

Een nieuw hoofdstuk voor Roy na vijf jaar GOBS

13
Dec
2021

Vanaf het moment dat Roy van Zanten in 2017 APPMer werd, heeft hij zich vastgebeten in het programma GOBS van provincie Flevoland. Alle 16 Flevolandse bruggen en sluizen 10 jaar onderhoudsvrij, gemoderniseerd en uniform, dat is het belangrijkste doel. Nu het project halverwege de realisatiefase is, vindt Roy dat het na vijf jaar tijd is voor iets anders. Wat heeft hij gedaan en geleerd? En wat nu verder?

Roy: ‘’In 2002 is de provincie Flevoland gestart met de pilot bediening op afstand. Deze werd vervolgd door een aanbesteding in 2017 voor alle beweegbare bruggen en sluizen in de provincie. Doordat de objecten binnen de Flevopolder allemaal uit verschillende perioden stammen (van 1945 tot 2012) bestonden er veel verschillen tussen de verschillende objecten. Dit zorgde bij bedienaars soms voor verwarring, wat kan leiden tot onveilige situaties. Tevens waren diverse objecten toe aan groot onderhoud. Dat alles moest onder handen worden genomen. Een groot en complex project.’’

16 projecten in één

‘’Daarbij kom je natuurlijk allerlei onvoorziene omstandigheden tegen. Er is altijd reuring in dit project. En dat is juist wat dit zo leuk maakte: de veelzijdigheid en complexiteit van eigenlijk 16 projecten in één. Dit is geen rechttoe rechtaan infrastructuurproject, maar als het ware knutselen aan bestaande installaties en deze aanpassen naar de stand van nu. Daarnaast komen in dit project alle disciplines samen. Het is civiele techniek, maar ook werktuigbouwkunde, procesautomatisering en alles daartussen. Dat maakt het echt een integraal project, met als doel een veiliger en betrouwbaarder systeem waar de (vaar)weggebruikers het meest van profiteren.’’

Focus

‘’Voor mij als manager projectbeheersing lag in de aanbestedingsfase de focus vooral op het bepalen van krediet, risicomanagement en zorgen voor herleidbaarheid van keuzes, expliciteren van de keuzes en de administratie. In de realisatie verschoof deze focus meer richting de interne organisatie. Doordat de organisatie nog niet was ingericht op UAV-GC, lag er als het eerst langdurige UAV-GC-contract ook een enorme opgave om de interne organisatie mee te nemen in dat proces.’’

Opdrachtgeverszijde

‘’Het project heeft mij enorm veel bijgebracht over projectbeheersing. Ook heb ik veel geleerd over de werking van en de dynamiek aan de opdrachtgeverszijde. Hiervoor werkte ik 10 jaar lang aan de opdrachtnemerszijde, dus dat was nieuw voor mij. Wat mij daarin wel opviel is dat opdrachtnemers over het algemeen veel gestructureerder werken met bijvoorbeeld Relatics om zaken expliciet te maken en vast te leggen; de zogenoemde verificatie en validatie. Bij de opdrachtgever liggen daar nog wel wat verbeterpunten vind ik. Dat is dan ook een van de zaken waar ik me vanaf het begin hard voor heb gemaakt.’’

En nu?

‘’Na vijf jaar is het tijd om iets anders te doen. Ik heb me de afgelopen jaren verdiept in contractmanagement en merk dat mijn ambities meer op dat vlak liggen. Daarnaast vind ik de voorfase van een project de mooiste fase. Ik denk graag na over de strategie en het aanbestedingsproces en merk dat het realisatiedeel van een project minder bij mij past. Daar heb ik in de jaren voor APPM al genoeg van gezien. Wat ik hierna ga doen weet ik nog niet precies. Ik hoop samen met andere APPMers aan een mooie nieuwe aanbesteding te kunnen werken.’’

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact