9
May
2023

Een frisse herstart en goed einde voor de Wilhelminasluis: drie sleutels tot succes

9
May
2023
Artikel
Annemieke Bartholomeus
Foto

Een geschil tussen provincie Noord-Holland en aannemer Heijmans over de renovatie van de Wilhelminasluis in Zaanstad moest uiteindelijk beslecht worden door de Raad van Arbitrage. Ondanks deze valse start brachten de twee partijen het project samen tot een goed einde. In 2019 maakten ze een frisse nieuwe start. Vanaf dat moment verliep de samenwerking met de dag beter.

1. Goede communicatie

Ronald Visser, projectmanager bij de provincie Noord-Holland: “Na de uitspraak heb ik intensief overleg gevoerd met onze directie, het projectteam en Heijmans over hoe we het project konden voortzetten. In plaats van de stekker eruit te trekken, besloten we er samen de schouders onder te zetten. Daarbij spraken we af bij issues meteen met elkaar om de tafel te gaan.” Die afspraak werkte goed. “Heijmans trok aan de bel als er iets was en naarmate het project vorderde, steeds vaker ook om problemen te voorkómen”, zegt APPMer Rik Panman die namens de provincie de rol van technisch en contractmanager vervulde. “Bijvoorbeeld toen bleek dat de staat van de bruggen slechter was dan gedacht, of toen er zorgen waren of de westkade het wel zou houden bij het aanleggen van de proefbelasting. Door kwesties open te bespreken en helder te zijn over onze belangen, kwamen we samen tot oplossingen die voor iedereen werkbaar waren.”

2. Alle benodigde kennis en kunde aanwezig

Inhoudelijk maar ook fysiek: Heijmans en de provincie hadden allebei een projectbureau op locatie. Dat maakte het eenvoudig om bij elkaar binnen te lopen en met elkaar te sparren. Op gelijke voet, want bij beide partijen zaten mensen met verstand van zaken. Ronald: “Daardoor konden we een goede inschatting maken van wat bepaalde beslissingen of issues betekenen. Bijvoorbeeld voor de veiligheid, de planning of het proces.” Rik en de projectleider van Heijmans liepen bijna dagelijks een ronde over het werk. “Zo heb je een gedeeld beeld van hoe het gaat. Je weet je wat er speelt, zodat je niet verrast wordt door meldingen van derden, en bij issues kun je het er ter plekke over hebben. Bijvoorbeeld als palen niet gezet kunnen worden zoals je dat bedacht had, of ankers bloot zijn komen te liggen. Als je allebei weet waar het over gaat, kun je gezamenlijk goede keuzes maken.”

3. Vertrouwen in elkaar en het proces

“Het overleg op directieniveau voorafgaand aan de herstart is heel belangrijk geweest voor het commitment”, zegt Ronald. “Vervolgens was het hard werken om het vertrouwen in elkaar weer op te bouwen en vast te houden. Hierin zijn we in geslaagd, ook door elkaar te helpen en af en toe iets te gunnen en rekening te houden met elkaars belangen.” Rik: “Dat zorgde er bijvoorbeeld ook voor dat de hakken niet in het zand gingen als afspraken nog niet honderd procent rond waren of stukken nog niet waren getekend. Het werk ging gewoon door, omdat we er met elkaar op vertrouwden dat we het op een goede manier zouden afhandelen.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact