15
July
2021

Definitieve gunning project N239 Herinrichting

15
Jul
2021
Artikel
Foto
Provincie Noord-Holland

Na enkele jaren voorbereiding is het zover: het project N239 Herinrichting Nieuwe Niedorp-Lambertschaag is definitief gegund aan aannemer KWS. Het project met een totaal budget van €7,9 miljoen bestaat uit de aanleg van twee rotondes, een fietsoversteek en een nieuwe fietsbrug, de renovatie van een bestaande brug en groot onderhoud aan de asfaltverharding. Deze ingrepen vergroten de verkeersveiligheid en de doorstroming van de provinciale weg. APPMer Jean de Nijs is namens de provincie Noord-Holland projectmanager van dit project.

De N239 ligt op en naast de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is een cultuurhistorisch monument, dus is een zorgvuldige inpassing van de nieuwe weg van groot belang. Jean: ‘’En dat is juist wat het project zo leuk én uitdagend maakt. Over die inpassing hebben we goed nagedacht, samen met onder andere het Westfries Genootschap/Landelijk Schoon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.’’

De zorgvuldige inpassing zie je ook terug in het architectonisch ontwerp van de fietsbrug. Deze sluit goed aan op de dijk. Er wordt bijvoorbeeld originele, authentieke Noorse hardsteen gebruikt als dijkbekleding. Ook is er een inpassingsplan gemaakt. Jean: ‘’Er worden bijvoorbeeld objecten van cortenstaal geplaatst met de namen van de aanliggende polders. Zo wordt het speciale karakter van de dijk geaccentueerd.’’ Daarnaast is archeologisch onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de dijk, zijn proefsleuven gegraven op locaties waar vroege bebouwing heeft gestaan en is een gedenksteen in de bestaande brug over de ringsloot gerestaureerd.

‘’Kortom: naast de mooie pure techniek is dit een extra leuk project door de landschappelijke inpassing waarbij veel aandacht uitging naar de cultuurhistorisch context,’’ aldus Jean. Na de zomer worden de voorbereidingen en eerste verleggingen van kabels en leiding opgestart. Naar verwachting zijn de werkzaamheden afgerond in het derde kwartaal van 2022. Dan is Nederland weer een beetje mooier.

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jean.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact