12
February
2019

Aanbesteding warmtelevering van Rotterdam-Zuid naar Leiden van start

12
Feb
2019
Artikel
Foto
Nuon, Jorrit Lousberg

De Raad van Rotterdam heeft het financiële commitment gegeven voor de realisatie van de Leiding over Oost: het warmtetransportsysteem tussen Rotterdam-Zuid en Leiden. Met dit akkoord wordt een flinke stap gezet voor een aardgasvrij Leiden, met betrouwbare en duurzame warmte voor 13.000 huishoudens en 200 bedrijven. APPM begeleidt de aanbesteding voor het Warmtebedrijf en heeft na het besluit de aanbesteding gestart.  

Het is de eerste fase van de ontwikkeling van een provincie dekkend warmtenetwerk: een cruciale stap in de energietransitie. Warmtenetten spelen in het nieuwe regeerakkoord een grote rol in de energietransitie. De helft van de energie in Nederland wordt op dit moment ingezet voor het verwarmen van gebouwen, kassen en voor productieprocessen. Tegelijkertijd, is in de Rotterdamse havens een grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar. Deze warmte wordt voor een groot deel niet benut. Dit warmtetransportsysteem gaat deze restwarmte gebruiken en vervangt daarmee aardgas. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug gebracht.

Emiel Stal: “Door onze rol in dit project dragen wij bij aan de energietransitie in ons land en daarmee ook de missie van APPM: het mooier maken van Nederland.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact