PROJECTEN
z

Slim samenwerken

Voor een succesvol project is een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een van de belangrijkste voorwaarden, mogelijk zelfs de belangrijkste. Te vaak lukt het echter niet om een goede samenwerking tot stand te brengen en in stand te houden. Dit leidt al snel tot extra kosten, vertraging en frustratie. Dat is onwenselijk voor de opdrachtgever en uiteindelijk ook voor de opdrachtnemer. Voor een succesvolle samenwerking is Slim Samenwerken nodig.

Onder de noemer van Slim Samenwerken bundelen we binnen APPM Projects kennis en ervaring die betrekking heeft op (goede) samenwerking. Daarbij beperken we ons (vooralsnog) tot de samenwerking van de overheid met ingenieursbureau en aannemers, bij de voorbereiding en realisatie van infrastructurele projecten. We ontwikkelen principes, aanbevelingen en concrete handvatten om de samenwerking zo vorm te geven dat de kans op succes het grootst is

1
Interne organisatie

Slim Samenwerken begint in je eigen organisatie. Niet iedereen heeft vanzelf een samenwerkingsgerichte houding jegens de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.

2
Communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

Goede communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking. En dan gaat het om communicatie door alle disciplines en op alle niveaus.

3
Sturen op houding en gedrag

Slim Samenwerken draait voor een belangrijk deel om houding en gedrag. Dit betekent dat als je Slim wilt Samenwerken, je ook zult moeten sturen op de gewenste houding en het gewenste gedrag, niet alleen bij de andere partij, maar zeker ook bij je eigen collega’s.

4
Contract

Het contract bepaalt niet of nauwelijks het succes van de samenwerking. Toch moet het contract aansluiten bij de samenwerking die je voor ogen hebt. Ten eerste omdat het contract het eerste bewijs is dat de opdrachtnemer te zien krijgt van de beoogde manier van samenwerking. Je maakt jezelf ongeloofwaardig als dat een heel ander beeld geeft. En ten tweede is het contract hét document waarin de manier van samenwerken wordt vastgelegd.

5
Aanbesteding

Het contract bepaalt niet of nauwelijks het succes van de samenwerking. Toch moet het contract aansluiten bij de samenwerking die je voor ogen hebt. Ten eerste omdat het contract het eerste bewijs is dat de opdrachtnemer te zien krijgt van de beoogde manier van samenwerking. Je maakt jezelf ongeloofwaardig als dat een heel ander beeld geeft. En ten tweede is het contract hét document waarin de manier van samenwerken wordt vastgelegd.

6
Contractmanagement

En als het contract dan gesloten is, komt het erop aan: de samenwerking moet gaan lopen. Beide partijen moeten doen wat ze hebben beloofd en met name de opdracht¬gever moet zich ervan vergewissen dat de opdrachtnemer dat inderdaad ook doet. Niet uit wantrouwen, maar om zich intern te kunnen verantwoorden.

Slim samenwerken
terug naar appm