Werkveld
Zero Emissie Mobiliteit
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

We werken aan een slimme en snelle introductie van zero emissie mobiliteit

Emissievrije mobiliteit is schoon, stil en financieel voordelig. Door elektrisch te rijden verlagen we de CO2 uitstoot, worden steden schoner, kunnen particulieren en bedrijven de kosten voor mobiliteit reduceren en ontstaan nieuwe verdienmodellen. De accu van de elektrische auto, bus of vrachtwagen is bovendien een belangrijke bouwsteen in de transitie naar een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland.  

Steden, marktpartijen en netbeheerders krijgen in hoog tempo te maken met nieuwe vraagstukken. Welk beleid is nodig om het wagenpark te elektrificeren? Hoe pakken we dat aan met begrip voor de bestaande structuren en belangen? Waar en hoe gaan we elektrische voertuigen laden?  

Al vanaf de introductie van de eerste elektrische auto’s en laadpalen in Nederland werken wij aan de versnelling van elektrisch vervoer. We ontwikkelen innovaties en pilots door tot projecten en standaarden op grote schaal. We beschikken over unieke kennis van publieke partijen en inzicht en in de uitdagingen van marktpartijen en netbeheerders. Daarmee zijn we in staat om voor publieke en private partijen de visies, strategieën, samenwerking en realisatie van innovaties en opschaling van elektrisch vervoer met succes vorm te geven.  

Wij ambiëren emissievrije mobiliteit voor iedereen. Dat zorgt voor een schone en prettige leefomgeving, en een nieuwe duurzame en toekomstige economie die past bij een mooi Nederland.

Thema's
Strategie & beleid
Laadinfrastructuur
Slim benutten van energie
Elektrische taxi's, bussen & logistiek
No items found.
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners