Vanaf het najaar van 2014 rijden er vanaf Schiphol Plaza 167 elektrische taxi’s. Voor het benutten van het potentieel van elektrisch vervoer in de taximarkt was APPM, in samenwerking met Decisio, aanjager van elektrische taxi’s in Nederland. Vanuit een ondernemende aanpak hebben we in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in samenwerking met MRA-elektrisch actief de inzet van elektrische taxi’s gestimuleerd. Eén van de resultaten is de inzet van een volledige vloot elektrische taxi’s vanaf Schiphol Plaza.

Vanuit een aanjaagteam inspireerden wij Schiphol met de mogelijkheden van zero emissie taxi vervoer van en naar de luchthaven. Als strategisch adviseur waren we vervolgens nauw betrokken bij de aanbesteding van de taxi-concessie. We stelden een aanbestedingsstrategie, een Programma van Eisen en gunningscriteria op waarbij zero emissie zoveel mogelijk werd gestimuleerd. Het resultaat is een wereldprimeur in de vorm van een volledig elektrische taxi-vloot. We verwachten dat het lef van Schiphol een stap voorwaarts is in de verdere introductie van elektrische taxi’s in Nederland.

Wilt u het volgende vooruitstrevende elektrisch vervoer project realiseren? Neem dan contact op met Harm-Jan Idema.

Harm-Jan Idema
idema@appm.nl
+31 (0)6-46346024