Om in 2050 energieneutraal te zijn, heeft regio Holland Rijnland de ambitie van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Bebouwing wordt dan vanuit duurzame bronnen verwarmd. Om dit te realiseren worden door 13 gemeenten binnen de regio lokale warmtevisies opgesteld. APPM begeleidt het traject om per gemeente de aanzet voor de lokale warmtevisie te ontwikkelen. Hierbij werken wij samen met CE Delft.

Publiek private partijen

Met het traject wil regio Holland Rijnland gemeenten handvatten bieden voor het opstellen van hun lokale warmtevisie. Ook wordt beoogd dat het onderwerp warmtevisies binnen gemeenten op de agenda komt. Het Klimaatakkoord stelt dat per 2021 elke gemeente een afgeronde lokale warmtevisie moet hebben. Als laatste zijn de lokale warmtevisies van de gemeenten input voor de regionale warmtevisie.

Om bovenstaande te realiseren hebben wij een proces opgesteld dat ingaat op de vragen:

  • Waar (in welke buurt) willen we als gemeente naar welke technische oplossing streven?
  • Waar (in welke buurt) kunnen en willen we als gemeente beginnen met het aardgasvrij maken?
  • Hoe (aanpak en organisatie) kan de warmtevisie op lokaal niveau worden afgerond?

Bij het opstellen zijn publieke en private partijen betrokken. Daarbij is bewust gekozen voor partijen die op (boven)gemeentelijk niveau acteren. Zoals provincie, regio, gemeenten, netbeheerders, woningbouwcorporaties en drinkwaterbedrijven. Voor de lokale afronding van de warmtevisies ligt de focus meer op lokale partijen.

Werksessies

Tijdens vier werksessies zijn partijen aan de slag gegaan met het opstellen van de aanzet voor de lokale warmtevisie. Plenaire gedeeltes focusten zich op een gezamenlijk kennisniveau, beeld van de opgave en gevoel van urgentie. Tijdens interactieve deelsessies zijn we per gemeente aan de slag gegaan, om onder meer belangen, behoeftes en doelstellingen te bepalen voor duurzame technieken en in welke buurt men wil en kan beginnen. Inhoudelijk vertrekpunt was telkens de technisch-energetische analyse van CE Delft. Waarvan de resultaten weergegeven zijn op overzichtelijke en aansprekende kaartbeelden. Met het door APPM ontwikkelde stappenplan ‘Hoe nu verder’ is de tijdens de afrondende werksessie gewerkt aan de concrete invulling van het lokale vervolgtraject. Resultaat is per gemeente een document ‘Aanzet voor de lokale warmtevisie’. Met daarin onder meer voorkeurstechnieken per buurt, prioritering van buurten waar te starten en een opzet voor de lokale afronding.

Vanuit APPM werken Floris de Groot en Douwe van Langelaar aan de warmtevisies voor gemeenten in de regio Holland Rijnland.

 

Floris de Groot
groot@appm.nl
+31 (0)6-21853392