De gemeente Amersfoort verkoopt een aantal gebouwen en locaties die midden in de stad liggen. De locaties –zoals een leegstaande school en een oude boerderij- hebben geen maatschappelijke functie meer. APPM verzorgt het management voor de verkoop- en herontwikkeling van deze locaties die te complex zijn om ‘een bord te koop in de tuin te zetten’. Het zijn binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten die vanuit een heldere visie en met participatie door belanghebbenden op een kansrijke manier in de markt worden gezet.

De spanning tussen kwaliteit van de plek, belangen van partijen en financiële resultaten vragen om een goede balans tussen visievorming, ontwikkelstrategie en marktbenadering. We werken met globale kaders voor de kwaliteit van de locatie en de financiën. Van daaruit stellen we in samenspraak met belanghebbenden, zoals omwonenden, een Programma van Eisen (PvE) op. Dit PvE vormt de basis voor een goede marktbenadering. Hierbij is het van belang de propositie aan de markt zo vorm te geven dat partijen die dit goed kunnen een echte kans wordt geboden. Zo kan een ontwikkelaar vooraf alle risico’s overnemen terwijl Collectief Particulier Opdrachtgeverschap juist tijd nodig heeft om de financiering te regelen. Welke risico’s de gemeenten bij zich kan houden in de eerste fase van de ontwikkeling of weg kan nemen voor verkoop, kan een grote rol spelen in het succes hiervan.