Het Rijk heeft 2,7 miljoen vierkante meter overbodig vastgoed in zijn bezit. Zo’n 60.000 vierkante meter staat in Voorburg, in de vorm van het voormalige CBS-gebouw. Bouwer-ontwikkelaar Schouten gaat deze locatie een nieuwe bestemming geven. Gezien de omvang van het pand en de ligging van de locatie midden in een woonwijk was het noodzakelijk om samen met de omgeving te komen tot een gedragen transformatievisie voor de locatie. 

APPM ondersteunde Schouten bij het maken van de transformatievisie. Dit heeft geresulteerd in een transformatievisie die wordt gedragen door de buurt, die past binnen het beleid van de gemeente en die haalbaar is in de huidige markt. Juist het samenbrengen van alle specifieke kennis in een open en transparant proces heeft dit mogelijk gemaakt. De dialoog tussen alle betrokken werd aan tafel gevoerd. APPM heeft de procesbegeleiding verzorgt, waar nodig specifieke expertise ingebracht en de resultaten van alle bijeenkomsten vertaald in een Transformatievisie CBS-locatie. Dit is de onderleggen voor een intentieovereenkomst die de gemeente Leidschendam-Voorburg en Schouten hebben getekend. Op basis hiervan bereidt Schouten de ontwikkeling verder voor.

Onlangs verscheen in de APPM nieuwsbrief onderstaand artikel over de transformatie van het gebouw: Herontwikkeling locatie CBS-gebouw – betrekken buurt zorg voor meerwaarde.

CBS

In de winter 2014 editie van de APPM nieuwsbrief verscheen onderstaand artikel over de transformatie van het gebouw: Herontwikkeling locatie CBS-gebouw – betrekken buurt zorg voor meerwaarde.