Aanpakken spookfiles A58, Noord Brabant
Op drukke wegen ontstaan soms files zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Deze files hangen samen met onder andere korte volgafstanden tussen auto’s. Door bijvoorbeeld invoegend verkeer of een plotselinge remactie kan een schokgolf en vervolgens een spookfile ontstaan. Het project Spookfiles A58 zoekt met Intelligente Transport Systemen (ITS) naar oplossingen voor dit probleem. Via ‘in-car’ snelheidsadviezen worden weggebruikers geattendeerd op het ontstaan van schokgolven en gestimuleerd om de aangroei van files door schokgolven te verminderen of zelfs te voorkomen.

aanpakken spookfiles A58, Noord Brabant

Project- en contractmanagement project Spookfiles
Het ministerie van IenM en de provincie Noord-Brabant werken samen binnen het programma Beter Benutten. Spookfiles is een van de projecten binnen het Beter Benutten thema ITS. APPM voert het project- en contractmanagement uit voor het project Spookfiles en ondersteunt/adviseert het ministerie binnen het programma Beter Benutten.