Provincie Noord-Holland, directie Beheer en Uitvoering

De grootschalige reconstructie van het knooppunt N242/N241 omvatte onder meer de ombouw van de provinciale weg tot autoweg, aanleg van een parallelstructuur voor langzaam verkeer en realisatie van diverse kunstwerken, een turborotonde en een wandel- en flora & faunapassage. Het project bevond zich bij aanvang van de opdracht in het VO-stadium en werd door de omgeving kritisch gevolgd.

APPM was verantwoordelijk voor het project- en omgevingsmanagement tot aan de realisatiefase; ofwel de totstandkoming van het ontwerp, het doorlopen van de (eerste) provinciale inpassingsplanprocedure, het creëren van draagvlak bij de politiek en belanghebbenden middels intensief omgevingsmanagement, het verkrijgen van financiën en het voorbereiden en overeenkomen van een UAV-GC contract.

N242-tunnel

Gedurende de uitvoeringsfase verzorgde APPM het contractmanagement conform de SCB-systematiek en het omgevingsmanagement. APPM heeft als pilot voertuigverliesuren onderdeel gemaakt van de aanbesteding en het contract (bonus/malus). Uit evaluatie is gebleken dat dit daadwerkelijk geleid heeft tot minder verkeershinder door een slimme fasering van de aannemer. Ook in andere opzichten was het project een succes: een constructieve samenwerking met de aannemer, wegens de goede resultaten standaard invoering van SCB door de provincie Noord-Holland als contractbeheersmethodiek, en een hoge omgevingstevredenheid (door stakeholders beoordeeld met een 8).