Beeld: Ziegler Branderhorst

De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam heeft behoefte aan het beter laten landen van de stedelijke doelen in de gebieden binnen de stad. Aan de hand van een pilotgebied Delfshaven wil de gemeente hiervoor een instrument ontwikkelen. APPM heeft de dienst begeleid bij de ontwikkeling van een methodiek voor Delfshaven. De methodiek voorziet in een goede doorvertaling van de doelen naar concrete initiatieven en projecten en een procesaanpak die bestaat uit een ‘stedelijk proces’ en ‘een gebiedsproces’. De methodiek werkt toe naar een ‘Kaart van het gebied’, die dient als praatplaat voor het gebiedsproces.

De dienst Stadsontwikkeling en de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zijn met de ‘Kaart van het Gebied’ beter in staat om de doelen meer in samenhang te brengen, eigenaarschap te vergroten en initiatieven en activiteiten te richten. De ‘Kaart van Delfshaven’ die in dit proces ontwikkeld is, vormt een uitnodiging voor een open gebiedsproces met betrokken partijen (intern en extern). In het verlengde van de pilot Delfshaven ontwikkelt APPM momenteel gebiedstrategieën voor andere deelgebieden in opdracht van de gemeente Rotterdam.