De Amstelveenlijn is een sneltramlijn die komt te vervallen als de aanlanding van de Noord/Zuidlijn op station Amsterdam Zuid wordt gerealiseerd. Het tracé in Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert wordt straks omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding. Tevens wordt er ten zuiden van halte Westwijk een opstelterrein voor de nieuwe trams aangelegd. De omgebouwde lijn biedt straks de mogelijkheid om reizigers betrouwbaarder, sneller en comfortabeler te kunnen vervoeren.

De lijn doet ook de Zuidas aan, een modern woon- en winkelgebied dat zich in hoog tempo ontwikkelt tot economisch zwaartepunt in de regio. Het hier aanwezige station Amsterdam Zuid is inmiddels één van de belangrijkste en drukste stations in de Noordvleugel. De overstap op dit station (o.a. op de treinen en de Noord/Zuidlijn) moet straks snel en comfortabel verlopen.

In Amstelveen worden de kruisingen met de Rembrandtweg, Zonnestein en Sportlaan ongelijkvloers gemaakt om de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren. De regio investeert 225 miljoen euro in het project en het rijk 75 miljoen euro.

Technisch management
In opdracht van de Stadsregio Amsterdam (SRA) en later de gemeente Amsterdam, Metro en Tram (MET) verzorgt APPM vanaf 2011 het technisch management van het project. Ten behoeve van het Voorkeursbesluit (maart 2013) was APPM in opdracht van SRA verantwoordelijk voor de totstandkoming van onder andere de nota van uitgangspunten, het schetsontwerp, diverse modelstudies, kostenramingen, MKBA en second opinions. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden was het betrekken en consulteren van diverse stakeholders in het gebied om tot gedragen producten en besluiten te komen.

APPM heeft bij de totstandkoming van het ontwerp veel aandacht geschonken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de doorstroming op belangrijke kruisingen. De nieuwe lijn moet berekend zijn op een groeiend aantal reizigers. In dat kader zijn diverse modelstudies uitgevoerd van verschillende varianten, zodat goede en onderbouwde keuzes over de lijnvoering, de capaciteit van de nieuwe tramstellen en de frequentie konden worden gemaakt.

Uitvoeringsbesluit eind 2015
Ten behoeve van het Uitvoeringsbesluit, dat is voorzien aan het eind van 2015, is APPM in opdracht van MET verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het Programma van Eisen, het opstellen van het Integrale Veiligheidsplan en de nadere uitwerking van het schetsontwerp tot een referentieontwerp met bijbehorende kostenraming en uitvoeringsplanning. Ook is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse studies en onderzoeken en het opstellen van de vraagspecificatie eisendeel als onderdeel van de D&C-aanbestedingsdocumenten. Een belangrijk aspect is om de plannen zo te ontwikkelen dat de overlast voor omgeving, verkeer en reizigers zoveel mogelijk wordt beperkt.

Micha Sijtsma
sijtsma@appm.nl
+31 (0)6-25046982