De fiets speelt een belangrijke rol in de mobiliteit. Circa 25% van alle verplaatsingen gaat per fiets. Per jaar wordt ruim 15 miljard kilometer gefietst, bijna net zo veel als het aantal treinkilometers. Ruim 40% van de treinreizigers gebruikt de fiets voor het voortransport. Dit aandeel groeit. APPM levert de nationale fietsadviseur voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een stevigere invulling van de rijksrol voor fietsen vorm te geven.

Door de opkomst van de elektrische fiets wordt de fiets in het woon-werkverkeer vaker een alternatief voor de auto. De fiets kan daarom een belangrijke rol spelen bij de aanpak van bereikbaarheidsproblemen in de steden. Fietsbeleid is in principe een decentrale verantwoordelijkheid. Het rijk vervult een faciliterende en stimulerende rol zodat de decentrale overheden hun werk goed kunnen doen. Binnen het programma Beter Benutten wordt door de regio’s stevig ingezet op fietsmaatregelen in de aanpak van de bereikbaarheidsproblemen in de spits. Vanuit verschillende richtingen is er een roep om een stevigere invulling van de rijksrol.

Erik Tetteroo
tetteroo@appm.nl
+31 (0)6-46308445