Voor het voormalig Vliegkamp Valkenburg (tussen Wassenaar en Katwijk) is in 2014 een masterplan vastgesteld dat voorziet in de realisatie van 5000 woningen. In de huidige tijd is dat een serieuze opgave die vraagt om een goede strategie voor zowel de wijze van ontwikkelen als de wijze van financieren. Het speelveld tussen de gemeente, het rijk en de markt is door de crisis sterk veranderd. Weinig ontwikkelaars zullen in staat of bereid zijn het gehele vliegkamp in één keer te ontwikkelen. Dus is een gefaseerde aanpak een must.

APPM ondersteunt -samen met Urhahn- de partijen bij het invullen van een ontwikkelstrategie die aansluit bij de huidige tijd en bij het bouwen aan een samenwerking die recht doet aan de kwaliteiten en de visie van de betrokken partijen. Daarbij draait het vooral om de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de -altijd veranderende- vraag en om te voorkomen dat (oude) financieringsvraagstukken de gewenste ontwikkelingen in de weg staan. 

Anno 2015 is een vastgesteld Masterplan niet meer dan een ontwikkelkader. De onderliggende samenwerking en risicoverdeling is minstens zo belangrijk. Bovendien is een adaptieve ontwikkelstrategie die de financieringslast beperkt onontbeerlijk. Het is voor een project dat een looptijd heeft van 20 jaar belangrijker dat partijen de mogelijkheid hebben om bij te sturen, dan dat er op het moment van de start een sluitende grondexploitatie is (die er uiteindelijk wel moet zijn natuurlijk).

Het Rijk en de Gemeente zullen het gebied derhalve gezamenlijk ondernemend en actief moeten gaan ontwikkelen. APPM levert daartoe de benodigde expertise.