foto: Nuon

Met scherpe ambities naar de toekomst is de stad Amsterdam koploper op het gebied van elektrisch vervoer. De gemeente Amsterdam streeft naar uitstootvrij vervoer in 2025. Vanuit het programma Luchtkwaliteit wordt invulling gegeven aan dit streven door middel van aanschafsubsidies voor elektrische voertuigen. APPM werkt gezamenlijk met economisch onderzoeksbureau Decisio aan de evaluatie van de huidige subsidiemaatregelen en het ontwerp van nieuwe toekomstbestendige maatregelen.

Amsterdam maakt de volgende stap

Elektrisch vervoer zit in de lift, en de ontwikkelingen in de markt gaan snel. Particulieren en ondernemers zien het belang om over te stappen naar elektrisch, maar ervaren verschillende drempels om de stap te maken. Deze zijn niet alleen de aanschafprijs, maar ook kwesties zoals het waarborgen van kwaliteit van producten en diensten en de beschikbaarheid van het aantal laadpunten. APPM zet haar EV-kennis in om samen met Amsterdam de volgende stap te zetten. Voor doelgroepen zoals particulieren, taxi’s, distributieverkeer en werkverkeer formuleren we op maat gemaakte stimuleringsmaatregelen. Deze zijn gestoeld op eerdere ervaringen van Amsterdam, wetenschappelijk onderzoek en goede voorbeelden uit andere landen, en vormen een versterking van de bestaande nationale maatregelen.

Nieuwe ontwikkelingen

De nieuwe stimuleringsmaatregelen krijgen mede vorm door consultatie van marktpartijen. APPM organiseert workshops waarmee de behoeftes van gebruikers worden opgehaald en effectieve maatregelen geformuleerd kunnen worden. Onderzochte maatregelen gaan niet alleen over financiële prikkels en meer publieke laadpalen, maar lopen uiteen van een aanscherping van milieuzones tot het opleiden van autoverkopers, en van een communicatiestrategie tot parkeervoordelen voor EV-rijders. Op deze manier krijgt Amsterdam op termijn de meest vervuilende bestelbusjes van de weg en is de stad klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere de behoefte aan een multimodaal laadplein voor distributie, de introductie van Light Electric Vehicles (LEVs) en inzet op zero emissie taxivervoer. Een samenhangende set van stimulerende, faciliterende en regulerende maatregelen maakt dat elektrisch vervoer in Amsterdam een stevige duw in de juiste richting krijgt.

Vanuit APPM werken Frank ten Wolde en Robin Vermeij aan de evaluatie van het stimuleringsbeleid elektrische voertuigen in Amsterdam.

Frank ten Wolde
wolde@appm.nl
+31 6 1168 9690