foto: Martijn Beekman

Het doelgroepenvervoer volledig zero emissie vanaf 2025, dat is wat 32 gemeenten en 14 bedrijven en organisaties uit de sector hebben afgesproken in het bestuursakkoord en convenant zero emissie doelgroepenvervoer. APPM begeleidde het traject van de eerste verkenning tot aan de ondertekening van beide documenten. Nu zijn we verantwoordelijk voor het procesmanagement rondom de gemaakte afspraken.

In vergelijking met verschillende andere sectoren – zoals het busvervoer en personenauto’s – blijft het doelgroepenvervoer achter in de transitie richting zero emissie vervoer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft APPM we een verkenning uitgevoerd: wat maakt dat deze transitie in het doelgroepenvervoer maar langzaam op gang komt? Eén van de belangrijkste knelpunten is het kip-ei probleem rondom geschikte voertuigen. Zero emissie wordt weinig uitgevraagd in gemeentelijke aanbestedingen omdat er weinig aandacht is voor de ontwikkelingen, terwijl het gebrek aan aanbod er tegelijkertijd voor zorgt ervoor dat gemeenten weinig aandacht voor zero emissie hebben.

Coalition of the Willing biedt handvatten

De kern van de aanpak is om samen met koplopers de sector aan te jagen en met hun enthousiasme, kennis en ervaring de anderen mee te nemen in de transitie naar schoon doelgroepenvervoer. Wij hebben daarom een zogeheten Coalition of the Willing opgericht, bestaande uit gemeenten, vervoerders, voertuigleveranciers en andere verschillende organisaties. Geïnspireerd door het succes van het bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer, hebben we met hen toegewerkt naar een bestuursakkoord voor gemeenten en een convenant voor marktpartijen en sectororganisaties. De doelstelling: het doelgroepenvervoer volledig zero emissie bij de uitlaat vanaf 2025. De ondertekening is belangrijk omdat deze concrete ambitie alle partijen in de sector duidelijkheid biedt. Het geeft iedereen handvatten om gezamenlijk stappen te maken naar zero emissie doelgroepenvervoer, bijvoorbeeld door bij het inkoopproces van gemeenten in te zetten op verduurzaming.

Actieplan zero emissie doelgroepenvervoer

Samen met deze coalitie werken we nu aan een actieplan om het gemeenten gemakkelijker te maken de doelstelling te behalen via hun inkoop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van kennis en het wegnemen van belemmeringen. Daarnaast zijn we nog steeds met veel nieuwe gemeenten in gesprek om ze aan te laten sluiten bij de Coalition of the Willing, en het bestuursakkoord en convenant te ondertekenen. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe krachtiger de samenwerking.

Vincent Joanknecht en Mark van Kerkhof zijn vanuit APPM vanaf het begin betrokken bij het bestuursakkoord en convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Onder andere de vakbladen Taxipro en OV Magazine besteedden aandacht aan de ondertekening van het bestuursakkoord en het convenant.