Gemeente Amsterdam, Metro en Tram (2009 – heden)
In opdracht van de eigenaar en beheerder van het Amsterdamse metronetwerk verzorgt APPM de acceptatie en overdracht van de ruwbouw en afbouw van de Noord/Zuidlijn. Wij zorgen dat de eigendoms- en beheerbelangen door de projectorganisatie van de Noord/Zuidlijn worden meegenomen. Bovendien zorgen we dat nieuwe inzichten vanuit de eigenaar/beheerder en de operationeel beheerder GVB in het project worden geborgd.

Door vroegtijdige aanhaking wordt duidelijk welke nieuwe objecten er voor het assetmanagementsysteem van de metro bijkomen. Zo staat de beheerorganisatie na oplevering van de Noord/Zuidlijn goed voor haar taak gesteld . Wij waarborgen bijvoorbeeld dat onderhoudscontracten op tijd zijn afgesloten en dat benodigde trainingen en opleidingen zijn gevolgd.

Daarnaast heeft APPM namens Metro en Tram, eigenaar/beheerder van metrostation Zuid en de bovenliggende sporen, ook de belangenbehartiging voor het project Zuidasdok verzorgd. Wij hebben er onder meer voor gezorgd dat de juiste eisen en voorschriften door het project Zuidasdok werden meegenomen en dat er procesafspraken over de uitvoering en acceptatie en overdracht zijn gemaakt.

Tenslotte borgt APPM de belangen van Metro en Tram in de raakvlakken die het metronetwerk heeft met de projecten OV-SAAL en A9 Gaasperdammerweg van respectievelijk ProRail en Rijkswaterstaat. Deze belangenbehartiging bestaat bijvoorbeeld uit het maken van gezamenlijke beheerafspraken met partijen, zorgen dat GVB als operationeel beheerder goed is aangehaakt en dat eventuele veranderingen aan het areaal op een goede manier in het assetmanagementsysteem van Metro en Tram terecht komen.

Nelleke Beerman
beerman@appm.nl
+31 (0)6-11356309