Wij zijn APPM

Vanaf haar oprichting in 1996 is APPM succesvol en heeft ze een degelijke groei doorgemaakt. Inmiddels bestaat APPM uit zo’n 80 collega’s, bedienen we een breed scala aan opdrachtgevers en is APPM een gevestigde naam. We zullen dit de komende periode verstevigen en verder uitbouwen. Motor voor succes is de aanhoudende ontwikkeling in aansprekende projecten, opdrachten, mensen en posities.

APPM is in 1996 door Piet Brandjes opgericht. Startend vanuit het projectmanagement van infrastructuur en ruimtelijke opgaven heeft APPM de afgelopen 16 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In aard van de werkzaamheden en omvang van de onderneming. In de loop van de tijd is een uitbreiding waarneembaar naar enerzijds de initiatieffase en de opstart van projecten en anderzijds naar de beheer- en de exploitatiefase ervan. Inmiddels zijn wij actief op de gebieden bereikbaarheid, ruimtelijke inrichting, water en energie.

Vanuit het projectmanagement heeft verbreding plaatsgevonden naar de aansturing, beheersing en de organisatorische inbedding van projecten, later is daar professionalisering van mens en organisatie bijgekomen. Bovendien ontstond er vanuit de markt steeds meer vraag naar onze specifieke kennis en kunde in de vorm van beleids- en strategisch advies. Om deze nieuwe adviesdiensten te accommoderen is in 2001, naast APPM projectmanagement bv, APPM Organisatieadvies bv opgericht. Vanaf 2003 zijn we gestart met het overbrengen van onze ruime ervaring in de vorm van opleidingen. Nadat de nieuwe diensten tot wasdom zijn gekomen en een stevige positie in de markt hebben veroverd is APPM sinds 2006 weer een geheel: APPM Management Consultants.

APPM is ontstaan in de Noordelijke Randstad met een kantoor in Hoofddorp. In 2018 is ons kantoor in Rotterdam geopend om de Zuidelijke Randstad beter te kunnen bedienen. Sinds 2007 is APPM met een kantoor in Breda actief in Zuid-Nederland.