Vanaf augustus 2012 heeft APPM samen met Goudappel Coffeng en Campagne gewerkt aan de promotie van de snelbus in Nederland onder de noemer ‘Zeker met de bus’. Aanleiding was een motie van de Tweede Kamer om te verkennen of de snelbus aantrekkelijk is voor automobilisten op filegevoelige trajecten. Op drie trajecten is toen gestart met een pilot. Opdrachtgevers waren meerdere overheden onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Holland.

Probeerkaartjes en onderzoek
De overkoepelende communicatie- en wervingscampagne had primair als doel om automobilisten te werven voor de snelbus en om onderzoek uit te voeren naar de effectiviteit van een campagne op het gebruik van de snelbus. Deelnemers kregen probeerkaartjes aangeboden onder de voorwaarde dat ze deelnamen aan een onderzoek. Hiermee is informatie verzameld over de primaire doelgroep en over effectief campagne voeren.

Bereid tot kennismaking met snelbus
De campagne levert veel inzichten op voor Beter Benutten en voor het promoten van snelbussen. Er is aangetoond dat met gerichte werving de ‘doelgroep automobilist’ te bereiken en bereid is kennis te maken met de snelbus. “Circa de helft van de mensen geeft aan de bus vaker te willen gebruiken. Een kwart van de gebruikers van de probeerkaartjes gaat in op het vervolgaanbod van de vervoerder” zegt APPM’er Han Wieringa.

APPM was eindverantwoordelijk voor de marketing en voor het onderzoek. Het eindrapport is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De lessen uit het onderzoek zijn goed te gebruiken door zowel opdrachtgevers van openbaar vervoer en vervoersbedrijven als bij het programma Beter Benutten.

Meer informatie over Zeker met de bus