Zet in op wederkerigheid in omgevingsmanagement. Daarmee is omgevingsmanagement een bron voor een veerkrachtige relatie met de omgeving én voor betere projecten zeggen APPM-ers Etienne Budde en Robin Vermeij, adviseurs Energie & Klimaat. Doordat de ene partij ‘cadeautjes’ geeft en daarmee de andere partij wat gunt is de kans aanzienlijk dat de andere partij dit ook doet. Wederkerigheid zet daarmee in op positieve interactie. Op de landelijke omgevingsmanagement dag (LOMD) in ’s Hertogenbosch op 22 juni gaven de adviseurs alle ins en outs van het opbouwen van relaties.

Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een windpark. Wanneer de ontwikkelaar de omgeving meeneemt in de planfase van een windpark kan de omgeving mee doen in de besluitvorming. Dit zorgt ervoor dat de omgeving met eigen inbreng komt (omgeving geeft cadeautje terug). Daarnaast zorgt dit voor positieve relaties tussen stakeholders. Andersom kunnen omwonenden zich natuurlijk achtergesteld voelen wanneer zij niet betrokken worden bij een ontwikkeling.

Eenrichtingsverkeer of wederkerig
De verschillende soorten interacties tussen stakeholders zijn weergegeven in de Relatiewijzer. Deze biedt handvatten voor de inzet van wederkerigheid. Soms wil je als projectleider bijvoorbeeld meer beloftes doen aan een omgeving dan mogelijk is. Een wederkerige relatie wordt hiermee beperkt. In andere gevallen kan een  kritieke situatie ontstaan waarin twee partijen niet meer samen door een deur konden. Door een derde partij met een meer neutrale positie in te schakelen ontstaat er weer de mogelijkheid om kleine cadeautjes aan elkaar te geven. Zo kun je opnieuw te beginnen met het opbouwen van een relatie.

Basis voor een veerkrachtige relatie
Door met de bril van wederkerigheid te kijken naar de dagelijkse praktijk te kijken kan er bij omgevingsmanagement ingezet worden op een veerkrachtige relatie. Deze vormt de basis voor soepele projecten met een uitkomst van hoge kwaliteit.