Vorige week verzorgde een aantal APPMers workshops op de Landelijke Omgevingsmanagementdag. We delen graag de lessen en tips voor het succesvol invulling geven aan deze wijze van vroegtijdige participatie.

De nieuwe Omgevingswet vereist een totaal nieuwe manier van werken:een cultuuromslag van alle betrokkenen om aan de slag te gaan met het vroegtijdig betrekken van partijen en integraal te leren denken en werken.  Iedereen is het er wel over eens dat plannen beter worden als de kennis en de verhalen uit de omgeving vroeg in het proces worden benut. En tegelijk roept dit de vraag op: zit de omgeving wel te wachten om eerder betrokken te worden en hoe kun je de omgeving bewegen om mee te doen en hun stem te laten horen?

Aanschuiven aan de reizende picknicktafel
Samen zijn we op zoek gegaan naar manieren om partijen te vinden én actief te betrekken bij hun leefomgeving.  Dat deden we aan de picknicktafel die APPM momenteel samen met Terra Incognita gebruikt om toekomstdromen voor het Aa-dal op te halen uit de omgeving.
Ook de mogelijkheden om digitaal op kaarten initiatieven te pinpointen en via onlineplatforms directe  feedback uit de buurt te ontvangen op je idee, werken inspirerend.

Gezamenlijke belangen centraal
De laatste jaren zien we steeds meer een trend bij de overheid om de aannemer steeds eerder in een project te contracteren, meer verantwoordelijkheid te geven in de voorbereiding en projecten gezamenlijk aan te pakken. In deze nieuwe aanpak moet de opdrachtgever (OG) meer uit handen durven geven zónder teveel op afstand te komen, voor de opdrachtnemer(ON) moeten politiek en omgevingsbelangen gaan meewegen. Het vraagt een cultuurverandering waarbij OG en ON gaan denken en werken vanuit gezamenlijke belangen. De omgeving is zeker gebaat bij een constructieve en vroegtijdige samenwerking tussen OG en ON: er is minder gedoe en vertraging en er worden slimmere oplossingen bedacht om bijvoorbeeld de hinder te beperken.

Eerlijke verdeling van lusten en lasten
De verduurzaming en decentralisatie van onze energievoorziening zorgt voor een groter ruimtebeslag. Van een kolencentrale op de Tweede Maasvlakte ondervindt niemand directe hinder, maar een windmolen willen veel mensen niet in de achtertuin. Sleutel tot succes blijkt te liggen in het vroegtijdig betrekken van de omgeving en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Lokale inbedding van projecten in energie coöperaties vormen een kans voor het vinden van draagvlak. De uitdaging daarin is het omgevingsmanagement ingebed te krijgen in een organisatie waarin de overheid niet in de lead is.

APPM en de Landelijke Omgevingsmanagementdag
APPMers Suzanne van Brandwijk en Maartje Rieter verzorgden op de Landelijke Omgevingsmanagementdag een workshop over de nieuwe Omgevingswet met daarin de gezamenlijke zoektocht hoe je de omgeving al in een vroeg stadium haar stem kunt laten horen. APPMers Marjolein Brandt en Hellas Schelleman verzorgden een workshop over de veranderende rol van de omgevingsmanager bij de vroege betrokkenheid van de aannemer en Matthijs Kok schoof vanuit APPM als expert aan bij de energietafel en Hellas Schelleman bij de provincietafel. De Landelijke Omgevingsmanagementdag vindt ieder voorjaar plaats in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en wordt georganiseerd door het Platform omgevingsmanagement (POM). Op de gehouden workshops komt volgend jaar tijdens de LOMD een vervolg workshop met de learnings uit een jaar experimenteren met vroegtijdige participatie.