Mensen in toenemende mate sneller, veiliger, prettiger en betrouwbaarder laten reizen in Nederland is weer een concrete stap verder gebracht. Weggebruikers op de A58 Eindhoven–Tilburg kunnen nu voor het eerst testen met een snelle data-infrastructuur voor hun spookfiledienst. Op het traject Tilburg – Eindhoven en vice versa zorgen 34 wifi bakens ervoor dat de apps van FlowPatrol en ZOOF signalen kunnen geven over de verkeerssituatie, voordat deze door de voorruit waargenomen kunnen worden. Een belangrijke ontwikkeling, want op deze infrastructuur zijn talloze nieuwe mobiliteitsdiensten aan te sluiten.

Bereikbaarheid van drukste regio’s
De provincie Noord-Brabant is opdrachtgever van het project, dat onderdeel is van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Markt, overheid en kennisinstellingen werken hierin nauw samen om de bereikbaarheid van de drukste regio’s in ons land te verbeteren, onder meer door gebruik te maken van intelligente transport services (ITS).

Stroomlijnen en schakel
APPM werkt sinds januari 2014 mee aan het project Spookfiles A58 in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Binnen dit project is APPMer Anne Diepenbroek werkzaam als secretaris. In deze rol werkt zij zowel mee aan het stroomlijnen van het proces, als de organisatie aan de achterkant van het project. Daarin is zij de schakel met de betrokken marktpartijen, de overige overheden en directe betrokken stakeholders.
Van wegwerkzaamheden tot naderende ambulance
Met de spookfiledienst als basis ontwikkelen de projectpartners bouwstenen voor nieuwe mobiliteitsdiensten in de auto. Denk hierbij aan een waarschuwingssysteem voor wegwerkzaamheden, weersomstandigheden of voor een naderende ambulance, of een systeem dat communiceert met verkeerslichten en zo informatie geeft over de ‘tijd tot groen’ of prioriteit kan geven aan bepaalde verkeersstromen. Met zulke nieuwe diensten helpen weggebruikers zichzelf en elkaar en wordt verkeer een stuk goedkoper, sneller, schoner en efficiënter. Niet alleen in Brabant, maar in de (nabije) toekomst ook in de rest van Nederland én in Europa.
Bekijk voor meer informatie de spookfiles website