Een mooi decor langs de Lek, 80 deskundigen uit de waterwereld en een gesprek over innovaties bij de dijkversterking tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). Zie hier de ingrediënten voor een succesvol symposium op 3 juni. Drie lessen uit het symposium:

1. Technische innovatie gaat niet zonder sociale innovatie. Opdrachtgever en aannemer moeten altijd op zoek naar samenwerking en nieuwe manieren om meningsverschillen te overbruggen om innovaties waar te maken. Juist als het moeilijk wordt heb je elkaar het hardst nodig en durf daarbij je (onderbuik)gevoelens te uiten.
2. Monitoren van dijkwerkzaamheden gaat verder dan peilbuizen en zakbakens. Met glasvezel damwandanker verplaatsingen meten en met drones de zettingen van de dijk in de gaten houden is de toekomst. De eerste ervaringen zijn positief en naar verluid pas het begin van veel bredere toepassingen in de dijkversterkingswereld.
3. Informatievoorziening aan de hand van het BIM (Bedrijfs Informatie Model) in 3D is behulpzaam bij het inzichtelijk maken en beheersen van de fysieke raakvlakken in de dijkversterking en tegelijkertijd een prachtig communicatiemiddel naar bewoners. Om de technische oplossing toe te lichten en de bewoner het vertrouwen te geven dat aan alle bewonerswensen is gedacht.

Meer info? bel of mail APPM’er Jeroen van der Hoeven (hoeven@appm.nl / 06 460 74 123).
Sinds 2011 in opdracht van waterschap Rivierenland actief als contractmanager Dijkversterking KIS en daarmee een belangrijke spil in het opstellen, aanbesteden en beheersen van het D&C contract Dijkversterking KIS.

Fotografie van Cees van der Wal.