In Noord-Holland vindt een twee jaar durende reconstructie plaats van de kruising van de N242 en N241, een druk regionaal knooppunt net ten noorden van Heerhugowaard. De provincie vindt het uiterst belangrijk dat de verkeershinder tijdens die periode tot een minimum beperkt blijft. In opdracht van de provincie hebben we daarom het aantal door de werkzaamheden veroorzaakte Voertuigverliesuren (VVU’s) een prominente rol laten spelen bij de selectie van de aannemer. Of de aannemer tijdens de uitvoering zijn belofte nakomt, stellen we met een ingenieus meetsysteem vast.

Lees het complete artikel uit de APPM Nieuwsbrief (voorjaar 2011).

Lees ook het artikel Fileminuten als gunningscriterium dat verscheen in Cobouw op 9 juli 2011.