Vanuit een positief-kritische grondhouding gaan we tot het uiterste in onze ambitie om Nederland mooier te maken. De fysieke omgeving is volop in beweging. Publieke opgaven zijn niet meer sectoraal van aard. Overheden werken samen met marktpartijen aan integrale vraagstukken zoals energie in de gebouwde omgeving, aantrekkelijke en bereikbare stedelijke netwerken of een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling. Dit leidt tot diverse organisatievraagstukken. Het is jouw rol deze partijen en belangen te verbinden en om te zorgen voor sturing, samenwerking en realisatiekracht.

Werk jij met ons mee?
We zoeken organisatieadviseurs en veranderkundigen om onze adviesgroep Bestuur en Organisatie te versterken en verder uit te bouwen.

Organisatieadviseur
Als organisatieadviseur ben je verantwoordelijk voor het mee-organiseren van de samenwerking tussen partijen rond bijvoorbeeld energie- of verstedelijkingsagenda’s. Zo kun je publieke partijen adviseren over sturings- en inrichtingsvraagstukken en hen ondersteunen in het ‘netwerkgericht werken’, ‘opgavegericht werken’ of bijvoorbeeld ‘de implementatie van de omgevingswet met alle nieuwe werkwijzen’.

Veranderkundige
Als veranderkundige ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en professionaliseren van organisaties en teams rond vergelijkbare opgaven. Je brengt met jouw realisatiekracht beweging op gang zodat teams en organisaties in staat zijn om invulling te geven aan de meer integrale maatschappelijke opgaven.

De projecten op dit werkgebied zijn divers van aard, bijvoorbeeld:
• Procesbegeleiding t.b.v. een regionale energiestrategie inclusief het ontwerpen van een governancestructuur
• Begeleiding van organisaties bij de invulling van opgavegericht werken inclusief het ontwerp van publiek-private samenwerking
• Implementatie van de omgevingswet bij lokale en regionale overheden
• Teamontwikkeling en professionalisering (bv. managementteams, strategieteams, teams van opdrachtgevers, programma’s of projecten etc.)
• Ontwikkeling en begeleiding van een serious game voor vernieuwende verstedelijkingsafspraken (samen met inhoudelijk adviseurs ruimte, energie etc.)

Profiel
Je hebt een afgeronde WO-opleiding en minstens 5-10 jaar ervaring als organisatieadviseur of veranderkundige. Je hebt goed zicht op organisatiemodellen en veranderstrategieën, maar bent vooral in staat deze goed toe te passen in de projecten om beweging daadwerkelijk op gang te brengen. Je bent verbindend, omgevingssensitief en hebt goed gevoel voor politiek-bestuurlijk verhoudingen. Bij voorkeur ligt jouw achtergrond in de fysieke omgeving (werkvelden ruimte, mobiliteit, energie, water etc.). Je kent de publieke sector goed en spreekt de taal. Naast een sterk analytisch en conceptueel denkvermogen, beschik je over goede communicatieve vaardigheden.

Interesse
APPM Management Consultants maakt met ruim 80 managers en adviseurs Nederland mooier. Werken bij APPM betekent werken met plezier. De collega’s zijn open en mensgericht. Bij ons kun je niet alleen veel verantwoordelijkheid verwachten, maar ook veel vrijheid en een hoge mate van zelfstandigheid.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Miran Wiersema, 06-52338626. Je kunt je brief met CV sturen naar ons kantoor in Hoofddorp of per mail naar werkenmetplezier@appm.nl.