Er komen veel wateropgaven op ons af. Met de uitkomsten van het Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaan waterveiligheid en de zoetwaterbeschikbaarheid een grote rol spelen bij de inrichting van Nederland. Deze opgaven vragen om een integrale aanpak en verbindingen over de projecten heen. Zowel ruimtelijk als in aanpak. Met de druk op de schaarse ruimte is draagvlak en meekoppelen van groot belang. Bovendien zijn innovaties op het gebied van dijktechnische oplossingen en marktbenadering meer dan gewenst om de opgaven sneller, slimmer en goedkoper te realiseren.

Als contractmanager/aanbestedingsadviseur werk je in uiteenlopende projecten van initiatief- tot realisatiefase. Je werkt binnen IPM teams aan de zijde van opdrachtgever, of geeft strategische adviezen samen met een team van APPM experts. De onderwerpen zijn uiteenlopend, van kunstwerken tot dijken en van RWZI’s tot waterbergingsopgaven. Daarnaast gebruik je je netwerk om nieuwe opdrachten te initiëren. Meestal werk je aan verschillende opdrachten tegelijk. Hierdoor doe je veel ervaring op in allerlei omgevingen. Je kunt hier zelf in sturen. Binnen APPM zijn diverse mogelijkheden om je zowel vakinhoudelijk als op het gebied van persoonlijke vaardigheden snel door te ontwikkelen. De APPM Academy en het APPM kenniscluster Inkoop & Aanbesteding zijn hier concrete voorbeelden van.

Profiel
Je bent gemotiveerd om met ons Nederland Mooier te maken, en zo mogelijk extra gemotiveerd waar het wateropgaven betreft. Je hebt gevoel voor het verbinden van de technische inhoud en het risicoprofiel van een project met de uiteenlopende belangen van alle stakeholders. Je bent in staat dit te vertalen naar een passende integrale marktbenadering en contractbeheersing. Daarbij heb je kennis van moderne contract- en samenwerkingsvormen, word je warm van het vorm en ruimte geven aan proces- en productinnovaties en heb je affiniteit met de uitvoeringsfase van projecten.
Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding – b.v. civiele techniek, watermanagement- en ervaring met complexe (water)projecten. Je bent werkzaam geweest in de infra- of waterwereld. Bij voorkeur beschik je over een goed netwerk in de waterbouwsector, bij waterschappen en Rijkswaterstaat. Tot slot heb je analytisch denkvermogen, vind je zelfontwikkeling belangrijk, heb je overtuigingskracht en ben je initiatiefrijk.

Interesse
Werken bij APPM betekent werken met plezier. De collega’s zijn open en mensgericht. Bij APPM kun je naast veel verantwoordelijkheid ook veel vrijheid en een hoge mate van zelfstandigheid verwachten. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Geert Jan Zweegman, 023 5621630. Je kunt je motivatie met CV sturen naar ons kantoor in Hoofddorp of per mail naar werkenmetplezier@appm.nl.
Over APPM
APPM Management Consultants maakt met ruim 80 managers en adviseurs Nederland Mooier. We organiseren de inrichting, de ontwikkeling en de herstructurering van ons stedelijk en landelijk gebied. We zijn de regisseurs van een beter bereikbaar, waterveilig en klimaatbestendig, duurzaam en vitaal Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en vernieuwing zijn sleutelbegrippen in onze manier van werken. Werken bij APPM, betekent werken met plezier!