Bron: NH3, kwartaalblad van de provincie Noord-Holland

 

“In Kolhorn hebben omwonenden de dorpskerk geadopteerd. Ze houden er activiteiten en dragen zo bij aan de onderhoudskosten. De kerk, oorspronkelijk bedoeld als plek van samenkomst, is ook nu weer het centrum van het dorp. Dat is toch mooi!” APPM’er Peter Oussoren en sinds juni voor de provincie Noord-Holland aan het werk als Loods herbestemming monumenten, staat niet klaar met een grabbelton vol subsidies. Hij wil juist mensen met een idee voor een nieuwe bestemming van een monument op weg helpen. Of eigenaren van monumenten koppelen aan mensen met ideeën. “In de kop van Noord-Holland is het eerste wat je in een dorp als Kolhorn ziet de kerktoren. Het zou toch zonde zijn als dat verdwijnt.”
Reuring
En daarom gaat Oussoren zo veel mogelijk monumenten in de provincie een stap verder helpen. Belangrijk, zodat deze monumenten niet verloren gaan. Maar het gaat verder: “Als een gebouw een nieuwe functie krijgt, lift het hele gebied rondom het gebouw daarop mee. Zo’n gebouw is vaak een bron van reuring en geeft een nieuwe dynamiek. Kijk bijvoorbeeld naar De Hallen in de Bellamybuurt in Amsterdam. De hele omgeving heeft geprofiteerd van de herbestemming van het complex.” En dat geldt ook voor monumenten in het buitengebied. “Recreatiegebieden kunnen veel toegankelijker gemaakt worden door een pleisterplaats. Een plek waar mensen even kunnen zitten, waar ze koffie kunnen drinken en waar kinderen kunnen spelen. Een monument kan die functie perfect vervullen.”

Twee complementaire problemen

Oussoren ziet nog wel wat uitdagingen in Noord-Holland. “Er zijn twee complementaire problemen. In de regio Amsterdam-Haarlem zijn er heel veel initiatieven in monumentale gebouwen. Er is eerder sprake van een tekort aan gebouwen dan een tekort aan initiatieven.” Buiten die regio is het juist omgekeerd. Daar staan veel monumentale gebouwen en is er vaak een gebrek aan initiatieven. En juist daar kan de loods een rol spelen. “Ik kan met initiatiefnemers kijken of er een geschikte locatie buiten de stad is. Sommige plannen lenen zich uitstekend voor het Hembrugterrein, Nigtevecht of Heiloo. Maar mensen weten vaak niet wat er allemaal mogelijk is op zo’n plek. Neem het Vuurtoreneiland. Dat kende niemand en nu moet je ruim van tevoren reserveren voor een diner.”

Duurzaamheid

Daarnaast kan Oussoren als loods adviseren op allerlei terreinen. “Financiering, wettelijke kaders en de timing van een herbestemming. Ondernemers willen namelijk snel beginnen, terwijl herbestemming en de verbouwing van een monument veel tijd vergt.

Ik kan helpen om de verwachtingen van beide kanten, overheid en ondernemer, te managen.” Ook duurzaamheid is belangrijk. Vrijwel elk monument kampt vanwege de leeftijd met problemen op dat terrein. “Het oplossen daarvan vraagt grote investeringen. Als je merkt dat duurzaamheid vaak een struikelblok voor herbestemming is, kun je daar als provincie nieuw beleid voor maken. Dat signaleren hoort ook bij mijn functie.”

Grootkapitaal

Doel van Oussoren is om de komende drie jaar zo’n twintig projecten per jaar aan te pakken. “Ik wil echt aan de slag. Je ziet dat gebouwen die vroeger het domein van het grootkapitaal waren, waar gewone burgers niet kwamen, nu juist gered worden door initiatieven die veelal van burgers komen. Maar daar is vertrouwen van veel partijen voor nodig. Dat geef ik graag vorm.”