Cycle City Active City is met ruim 800 bezoekers het grootste fietscongres in het Verenigd Koninkrijk. Het congres vond dit jaar plaats in Leicester. Namens APPM én de Dutch Cycling Embassy was Erik Tetteroo actief op het congres. Erik verzorgde twee lezingen; één in de sessie over ‘Policies’ en één in de sessie over ‘Placemaking’.


Bij ‘Policies’ sprak Erik over hoe fietsbeleid het beste georganiseerd kan worden. Erik lichtte in zijn introductie de Tour de Force toe. Een krachtige samenwerking tussen alle overheden, gesteund door andere stakeholders en maatschappelijke organisaties, om het fietsen in Nederland te  versterken en om belemmeringen weg te nemen.


Geen doel, maar een middel
Bij ‘Placemaking’ gaat het om fietsvriendelijke stedenbouw.  Of, zoals Erik het in zijn presentatie verwoordde: “It’s the city, stupid”. Met deze op Bill Clinton geïnspireerde leus gaf hij aan dat het fietsen op zich geen doel is, maar een middel om tot prettiger, leefbare en gezonde steden te komen. Erik gaf twee concepten voor urban planning aan om de stad zo in te richten dat de fiets of de combinatie fiets en trein het meest aantrekkelijke en logische vervoermiddel worden.


Fiets en trein
BOD (Bicycle Oriented Development) en HOD (Hybrid bicycle-train Oriented Development). Deze concepten werden schematisch toegepast op Leicester en geïllustreerd met voorbeelden uit Den Haag. Voor veel Engelsen was het een openbaring om op deze manier over stedelijke planning na te denken en dat leverde dan ook een zeer levendige discussie op.