‘Stupid mobility’ zou niet meer moeten bestaan: in de file staan, wachten op een bus, het bezit van een eigen fiets, … “Wij zien drie levels waar de mobiliteit drastisch gaat veranderen” vertelt Mark van Kerkhof, managing consultant smart en green mobility.

1. Lokaal: Binnensteden worden steeds meer het domein van de voetganger en de fiets. Dit betekent dat vervoer hier steeds slimmer, schoner en kleiner moet worden om aan te sluiten bij de menselijke maat en het lokale karakter van de stad.
2. Regionaal: Op afstanden tot ca. 30 kilometer zullen forensen binnenkort echt anders reizen. Veelal middels Mobility as a Service (MaaS). Verder wordt dit het domein van de e-bike en de speedpedelec. Aangevuld met vormen van lightrail om grote massa’s reizigers snel en zonder veel ruimtegebruik te verplaatsen.
3. Bovenregionaal: De reis tussen regio’s gebeurt met gedeeld autonoom rijden. Op de zware assen en tussen de drukke gebieden blijft collectief vervoer in de vorm van rail of een hyperloop een belangrijke rol spelen om grote massa’s te vervoeren. Tussen het individuele en collectieve vervoer ontstaan semi-openbare autonome voertuigen voor 4 – 6 personen.

‘Innovaties sneller laten landen’
APPM speelt ruim 20 jaar in op trends in mobiliteit. “In Noord-Brabant zijn wij betrokken bij de uitrol van onbemande elektrisch bussen in combinatie met elektrische deelfietsen, daardoor kunnen we straks met waarschijnlijk de helft minder bussen af. Wij zijn in dit geval de intermediair tussen gebruiker, het vervoerbedrijf en de aanbieder van elektrische fietsen. Het is fantastisch om te zien dat deze partijen elkaar hebben gevonden en dat het tot een succesvolle samenwerking komt.”

‘Samenwerking regisseren tussen markt en overheid’
Vanuit APPM zijn we veel actief in het buitenland. “Zo zijn we actief in Noorwegen en de VS. Dit zijn de twee landen die, naast Nederland, het verst zijn op het gebied van smart mobility”, legt APPM’er Bob Brandjes uit. Hij heeft een half jaar in Californië gewerkt en daar alle Amerikaanse smart cities bezocht. Silicon Valley, hét centrum voor hightech innovatie, is een enorme inspiratiebron. Daar worden veel producten en technische oplossingen ontwikkeld. De Amerikaanse overheid geeft veel gelegenheid om te testen in de openbare ruimte en in het verkeer. Op hun beurt zijn de Amerikanen weer onder de indruk van het organiserend en regisserend vermogen in Nederland.

De verbinding leggen tussen markt en overheid, dat is wat APPM doet. Als spin in het web, samen met alle stakeholders, projecten van de grond krijgen. Op die manier werkt APPM succesvol aan een steeds beter bereikbaar Nederland. Mark van Kerkhof: “Onze drijfveer is het versterken van de economie door markt en overheid gerichter en slimmer te laten samenwerken. Naast mobiliteit, doen APPM-collega’s dit ook op het gebied van infrastructuur, energie en klimaat, ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.”

Dit artikel is onderdeel van de bijlage ‘Smart Cities’ van het Financiële Dagblad. Lees de volledige bijlage met onder andere Mark van Kerkhof zijn aandeel in het expert panel op pagina 6.