Gisteren is door de gemeente Amsterdam en de opdrachtnemers van de Noord/Zuidlijnhet  het Strategisch akkoord ondertekend. Een belangrijke mijlpaal die de hernieuwde samenwerking tussen de gemeente en haar opdrachtnemers.  Er is de afgelopen tijd hard gewerkt om de contractuele afspraken te vernieuwen. Hiermee passen zij beter bij de huidige fase van het project Noord/Zuidlijn. De eerste stap richting de gezamenlijke borging van een Werkend Vervoersysteem Noord/Zuidlijn  (WVS NZL) is nu gezet.
De ondertekening van het akkoord vond plaats bij Metro & Tram op het  Stationsplein.  Ondertekenaars waren de hoofddirecteuren van de opdrachtnemers Visser & Smit Bouw B.V. (VIA), Siemens, Thales en Alstom en vanuit MET door directeur Noord/Zuidlijn Hoite Detmar. Ook waren aanwezig wethouder Pieter Litjens en  projectcommissaris Cees Veerman.

Samenwerking doorslaggevend
Het Project Noord/Zuidlijn bevindt zich in een vergevorderd stadium. Een stadium waarbij niet alleen de integratie van systemen steeds nadrukkelijke aandacht vraagt, maar ook de samenwerking met de betrokken partijen in toenemende mate doorslaggevend wordt voor de realisatie van het werkend vervoersysteem Noord/Zuidlijn. Hoite: “De Noord/Zuidlijn is bij zijn start niet vanuit een integraal concept ontworpen en de afstemming met de toekomstig eigenaar/beheerder en exploitant was summier.  De optelsom van de bestaande overeenkomsten leiden niet per definitie tot een integraal werkend systeem. Om deze –en nog een paar andere redenen- is er een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Met de ondertekening van het Strategisch Akkoord worden de aangepaste werkwijzen en contracten bekrachtigd.”

Doorvertaling naar directieniveau
APPM’er Nelleke Beerman heeft als rechterhand van  projectdirecteur Noord/Zuidlijn Hoite Detmar ervoor gezorgd dat het Strategisch Akkoord van projectniveau vertaald werd naar een akkoord op directieniveau. Verder heeft zij samen met de afdeling communicatie de ondertekening georganiseerd.