In Den Oever is gestart met de eerste werkzaamheden aan de 900 meter lange dijk. De dijk moet versterkt worden om de inwoners van Den Oever en het achterland in de toekomst te beschermen tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. Er is begonnen met een archeologische opgraving naar de oude keersluis uit 1796. We zijn trots op de rollen die we vanuit APPM hebben vervuld in dit mooie project. Dijkversterking Den Oever maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het unieke en innovatieve is de trapbekleding: niet alleen de golven worden gereduceerd door deze bijzondere tribuneberm, maar de dijk kan in de zeer beperkte ruimte versterkt worden zonder dat, buiten het deel van de Visafslag om, bedrijven of woningen geraakt worden. En ook de omgeving heeft wat aan deze unieke tribune: tijdens events kan de trap gebruikt worden om over te lopen of om te zitten en uit te kijken over de Den Oeverse haven.

Den Oever: verleden, heden en toekomst
De dijk loopt als een rode draad door Den Oever, aan de ene kant het dorp, aan de andere kant de haven. De haven is belangrijk voor de economie van de kop van Noord-Holland en heeft een rijke geschiedenis. Daarom stond het startmoment in het teken van het verleden, heden en toekomst van deze plek. Tussen het Coöperatieve In- en verkoop Vereniging (CIV) en Oeverdijk 10 zijn de resten van een oude keersluis aangetroffen. De oude keersluis wordt tijdelijk vrij gegraven zodat deze bestudeerd en gedocumenteerd kan worden. Direct na dit onderzoek wordt de dijk weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en is de keersluis niet meer zichtbaar.

Hoogheemraad Kees Stam: “Den Oever moet tijdens de uitvoering gewoon door kunnen draaien. Het is een ingewikkelde puzzel, maar mede dankzij het ontwerp en de uitvoeringplannen van Van Oord gaan we die samen oplossen. We werken de komende drie jaar gewoon met de winkel open.” De dijk wordt vanaf de Flora en Visserijdagen (augustus 2017) versterkt. Eind 2019 is de dijk weer veilig. Kijk voor meer informatie op hhnk.nl/dijkdenoever.

Rol APPM
APPM’ers Maartje Rieter en Andrea Kuhn zijn ingezet als Omgevingsmanager op dit project. Daarnaast vervulde Erwin Hemmelder de rol van contractmanager en Jaap van Bezooijen leverde een belangrijke bijdrage aan de conditionering.