Toekomstige oplossingen voor de fijnmazige stadsdistributie in de autoluwe binnenstad van Amsterdam.
Door de opkomst van online winkelen bestellen consumenten steeds vaker op elk moment van de dag hun producten zonder fysiek naar een winkel te gaan. Dankzij internet kunnen producenten veel eenvoudiger dan voorheen directe relaties onderhouden met hun klanten. Daarnaast worden productietechnieken steeds flexibeler en intelligenter.

Een groot aantal producten zal binnen afzienbare tijd door 3D printers worden geproduceerd en door E-vrachtfietsen, (semi) autonome voertuigen of zelfs drones direct worden geleverd. Is dit toekomstmuziek of is het dichterbij dan we denken? De gevolgen van dergelijke trends worden in ieder geval steeds meer zichtbaar in het straatbeeld van Amsterdam. Hoe groot de impact is op de stad is nog onduidelijk.  

Hoe kunnen afnemers van goederen, consumenten, beleidsmakers en bedrijven in de logistieke sector zich gezamenlijk voorbereiden om de stadslogistiek van de toekomst in goede banen te leiden? Welke fysieke ingrepen zijn hiervoor nodig in de stad? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft via een open oproep partijen gevraagd om mee te helpen bij het nadenken over slimme mobiliteit als oplossing voor urgente verstedelijkingsvraagstukken.

APPM heeft in samenwerking met Field Factors, EsperantoXL en de Hogeschool van Amsterdam gehoor gegeven aan deze oproep door een voorstel te doen voor een ontwerpend onderzoek over stadslogistiek op maat in Amsterdam. Inmiddels is het voorstel gehonoreerd en is het ontwerpend onderzoek gestart.