Het lijkt een simpele en vooral logische strategie: ga mee in een grenzeloos Europa en kijk als land verder dan je eigen grenzen. Het vergt voor Nederland geen blik over een hoge schutting, maar een eenvoudige strategie naar een megaregio met meer dan 40 miljoen mensen. Het blijkt helaas een crime om een snelle treinverbinding over onze grenzen te realiseren.

En dat is een gemiste kans bepleit APPM’er Pepijn van Wijmen in het artikel “Betere verbindingen sterkere steden”, dat verscheen in Vitale Stad, jaargang 18, #3-2015.

‘We zouden de belangrijkste regio’s binnen een straal van 500 kilometer met elkaar moeten verbinden middels een snelle treinverbinding. Dat levert stevige agglomeratiekracht op. Steden komen als het ware ‘dichter bij elkaar’ te liggen en kunnen daardoor beter van elkaar profiteren. Wat er mist, is een nationale strategie op dit grensoverschrijdend niveau.’ Aldus Pepijn van Wijmen, directeur van APPM.

De spoorse strategie stopt nu bij de landsgrenzen. We zouden voor Nederland een nationale strategie en aanpak moeten ontwikkelen met de ons omringende landen en daarmee naar Europa gaan. ‘Aan die simpele strategie ontbreekt het en die heb je wel nodig om de EU erbij te betrekken. Samen staan we sterk!’.

Download het volledige artikel Betere verbindingen, sterkere steden