Bron: Haarlems Dagblad
FOTO UNITED PHOTOS/PAUL VREEKER

Gijs bedacht zelf de naam Initiatievenloods. Sinds een half jaar vervult hij deze rol bij de gemeente Haarlem. Ontwikkelaars met bouwplannen melden zich bij de gemeente en worden door Gijs langs de diverse ambtelijke afdelingen begeleid om zo tot een voor iedereen acceptabel resultaat te komen.

“Ontwikkelaars willen maar wat graag aan de slag in de populaire woonstad Haarlem onder de rook van Amsterdam”, zegt Gijs. “In Haarlem gebeurt nu op dat gebied heel veel, zoveel dat de ambtelijke organisatie wordt overvraagd. Er ontbrak tot nu toe één iemand, een persoon die de ontwikkelaar bij de hand neemt en door de ambtenarij loodst, om zo het proces sneller te laten verlopen. Hoe eerder je als gemeente er bovenop zit, hoe beter.’’

Efficiënt werken en inhoud
Bij een bouwplan gaat het meestal niet alleen om woningen op zich, er zijn meerdere aspecten die spelen bij het verlenen van de benodigde vergunning, zoals verkeer, parkeren, stedenbouw, architectuur of bouwvoorschriften. ,,Een bouwplan moet langs al die velden, ik moet voorkomen dat een ontwikkelaar met vijf of zes verschillende mensen om tafel komt te zitten. Het gaat om efficiënt werken, maar het gaat ook om de inhoud, dat hetgeen de gemeente wil ook terug te vinden is in het bouwplan.’’

Creatief
“Ontwikkelaars denken per definitie dat ze het beste plan van de wereld hebben, maar stiekem valt er vaak wel wat te optimaliseren. Daarover onderhandel ik met die partijen en sluit ik overeenkomsten met ze. Dat betekent soms ruzie maken, soms je poot stijf houden en soms compromissen sluiten. Maar ik ben niet zo van het traditionele harde onderhandelen, ik wil in samenwerking met de ontwikkelaar creatief op zoek naar oplossingen.’’

Doorbraak
Hij is nu bij negen projecten in de stad betrokken, zoals de bouw van een woonflat op de kavel van Carpet Right aan de Spaarndamseweg. Bij de herontwikkeling van het Brinkmanncomplex aan de Grote Markt heeft zijn aanpak onlangs geleid tot een belangrijke doorbraak. ,,Dat is al een heel langlopend project, alles is al eens een keer bedacht. Dat vind ik juist uitdagend, zo’n groot en monumentaal complex dat is vastgelopen en dat nu in het bezit is van twee nieuwe eigenaren die de gemeente eigenlijk niet nodig hebben. Dan is samenwerking nodig om er toch nog uit te komen.

Stempel
Deze samenwerking is vormgegeven met supervisie van de stadsbouwmeester en een nauwbetrokken Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. ,,In een aantal sessies heeft het geleid tot een gezamenlijke strategie, waarbij de gemeente de kans krijgt om erbij te zitten en mee te sturen. We willen nu alle drie ongeveer hetzelfde met het complex, dat is bijzonder want je krijgt maar een keer in de dertig of veertig jaar de kans om je stempel op zo’n gebied te drukken. Volgens mij gaat het lukken met de Brinkmann, we kunnen nu echt stappen maken en snel aan de slag gaan.’’