Slim laden: duurzaam en flexibel

ElaadNL, een samenwerkingsverband van Nederlandse netbeheerders, wil een belangrijke stap zetten om als Nederland met elektrisch rijden internationaal voorop te blijven lopen. Het heeft het initiatief genomen tot een Living Lab Smart Charging. Dit is een proeftuin waarbij voor het opladen van auto’s zo veel mogelijk (lokaal opgewekte) duurzame energie wordt gebruikt. APPM’ers Harm-Jan Idema en Mark van Kerkhof hebben veel (internationale) kennis over het stimuleren van elektrische mobiliteit en ondersteunen ElaadNL bij het tot een succes maken van slim laden.

Het Living Lab Smart Charging is een verzameling van publieke, semi-publieke en private laadpunten waarop onderzoeken en praktijktesten naar Smart Charging mogelijk zijn met als doel internationaal de standaard te zetten. Eerste gesprekken hebben al positieve reacties opgeleverd van een aantal belangrijke partijen op het gebied van publieke laadpunten. Bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Utrecht en ook marktpartijen willen graag meewerken aan het Living Lab. Samen zijn zij goed voor zo’n 84 procent
van de publieke laadpunten in Nederland. Andere partijen worden ook uitgenodigd mee te doen met het Living Lab.

Samenkomst van ambities
Directeur Onoph Caron van ElaadNL licht de achtergrond van het slim laden toe. “Elektrisch vervoer zal veel impact op het elektriciteitsnet hebben. We willen er naar toe dat veel auto’s kunnen laden zonder grootschalige investeringen in het net te hoeven doen en zorgen zo dat het publieke elektriciteitsnet betaalbaar blijft. Daarbij is vooral flexibiliteit nodig en die flexibiliteit moet je organiseren. Er is nu onbalans tussen vraag en aanbod. Met elektrische auto’s heb je een mooie batterij op wielen waar je duurzame energie in kan opslaan.” Harm-Jan vult aan: “Bij het slim laden komen een aantal ambities mooi samen. Naast duurzame mobiliteit gaat het om het zo veel mogelijk gebruik maken van lokaal opgewerkte duurzame stroom, laden op momenten dat de prijs van duurzame energie niet hoog is, maar ook laden op momenten dat het net het gemakkelijk aankan.” Willem Alting Siberg, manager operations bij ElaadNL, ziet een gouden toekomst voor slim laden. “Nederland is koploper op het gebied van laadpunten. Met slim laden hebben we een interessant exportproduct. Het is belangrijk om nu door te groeien: met zon, wind, elektrische auto’s die het aanbod van duurzame energie kunnen opslaan, laadpunten en slim laden.” Daarbij is ElaadNL nog niet helemaal gerust op de rol van de rijksoverheid. Willem: “Er is wel aandacht voor het onderwerp bij het Rijk, maar ik mis een visie en stevige ambitie. Het Rijk zou veel meer regie mogen voeren.”

Gratis laadpalen
Onoph benadrukt dat het een ingewikkeld domein is. “We moeten met alle partijen tot heldere afspraken en een juiste taakverdeling komen. APPM helpt ons daar bij. We hebben te maken met wet- en regelgeving die nog niet is ingesteld op alle veranderingen die de energietransitie met zich meebrengt. Zo willen wij de omslag maken van een netbeheerder naar een meer faciliterende rol, maar wetgeving werkt nu belemmerend.” Willem vult aan: “We willen met alle relevante partijen goede afspraken maken en komen tot een vruchtbare samenwerking in het Living Lab. Het kan een succes worden waarvan iedereen de vruchten plukt.”

EVnetNL, de stichting die namens de netbeheerder circa 3.000 publieke laadpunten in 350 Nederlandse gemeenten beheert, trekt samen met ElaadNL op om nieuwe afspraken met gemeenten te maken. Veel van de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten lopen namelijk eind dit jaar af. EVnetNL biedt gemeenten daarbij de mogelijkheid om de laadpalen over te nemen of om nog voor 5 jaar gebruik te maken van de ondersteuning van EVnetNL. ElaadNL en EVnetNL ervaren al dat veel gemeenten mee gaan werken aan het slim laden. Willem: “Gemeenten hechten veel belang aan duurzame mobiliteit en lokaal opgewekte duurzame stroom.”