De leegstand van monumentaal vastgoed zoals kerken, scholen, forten, kazernes, boerderijen en industriële complexen in Nederland groeit snel. Deze leegstand wordt meestal veroorzaakt doordat het gebouw voor de huidige/voormalige functie niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.


Een goede oplossing is dan om dergelijke objecten een nieuwe functie te geven en te herbestemmen. Dit klinkt gemakkelijk, maar blijkt lastiger in de praktijk. De uitdaging is namelijk om het erfgoed een nieuwe, rendabele functie te geven. Een functie die in de directe omgeving toevoegde waarde heeft,  geen overlast veroorzaakt en die rechtdoet aan het bijzondere karakter van het erfgoed.


In samenwerking met Bouwregienetwerk organiseert APPM een seminar over de (on)mogelijkheden bij herstemmen van cultureel erfgoed op 12 mei a.s. APPM’er Peter Oussoren licht de kansen en bedreigingen toe en gaat verder in op het belang van herbestemmen.

Inschrijven voor het seminar en meer informatieDatum: 12 mei 2016
Locatie: Rietveldkerk De Hoeksteen in Uithoorn
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Doelgroep: (semi-) publieke partijen, natuurbeheerders, vastgoedeigenaren/ – gebruikers
Entree voor doelgroep is gratis