De laatste jaren is het idee ontstaan om vanuit de Rottemeren een vaarverbinding door te trekken naar de Oude Rijn. Vanuit Zoetermeer is het dan mogelijk te varen naar Rotterdam, Leiden of Alphen aan den Rijn. Het initiatief wordt ‘Rotte-Rijn-Vliet project (RRV) genoemd. APPM-er Bart Budding is projectleider van het onderzoek naar de haalbaarheid van deze vaarverbinding rond Zoetermeer. De 6 mogelijke scenario’s die zijn opgesteld worden vandaag besproken.

Meekoppelkansen
Alleen een focus op de vaarverbinding is onvoldoende, omdat je dat niet terugverdient. Bart: “Je zult dus een plan moeten bedenken waarbij je zogenaamde ‘meekoppelkansen’ inbouwt. Zoals de aanleg van een nieuwe plas of iets dergelijks”. Dat trekt bijvoorbeeld Bed & Breakfast voorzieningen, kayakclubs en campings aan. Bovendien kan je zo de natuurwaarde van het gebied opwaarderen.” Bart: “Natuur is een factor van grote maatschappelijke waarde en dat moet herkenbaar zijn in onze scenario’s. Zoals in de oevers, het riet en de inhammetjes van de vaarverbinding”.

Creatieve en open aanpak
Het gaat in de eerste plaats om de ontwikkeling van een visie en het bepalen van de haalbaarheid. Met brainstormsessies worden ideeën verzameld. Daarna volgt de uitdaging om deze ideeën te bundelen naar een aantal realistische scenario’s.

Meerdere opdrachtgevers
Naast Zoetermeer zijn nog 10 andere partijen opdrachtgever. De Zoetermeerse wethouder Robin Paalvast is namens de 11 partijen de bestuurlijke opdrachtgever. Het trekkerschap is verdeeld over de partijen. Gemeente Alphen aan den Rijn is de ambtelijke opdrachtgever. Bart: “Het is op zich al heel bijzonder dat het gelukt is dit met zoveel partijen samen op de agenda te krijgen. En het is ook verwonderlijk dat iedereen die betrokken is er zo positief inzit. Dat maken we weleens anders mee.”

Mogelijke scenario’s
De eerste ideeën zijn opgehaald. Dat gebeurde samen met deskundigen en belanghebbenden uit het gebied. Vandaag is er een tweede werkatelier bij voetbalclub DSO in Zoetermeer. De 6 mogelijke scenario’s die zijn opgesteld worden door de deelnemers besproken met als doel dat de meest aantrekkelijke scenario’s overblijven. In een derde werkatelier op 7 september worden de overgebleven scenario’s beoordeeld om ze voor de bestuurders inzichtelijk te maken. Daarna volgt het eindrapport.

Lees het volledige artikel op zoetermeeractief.nl