In het magazine Stationslocaties Nederland 2016 verscheen, onder andere van de hand van Erik van der Kooij, het artikel Provincie maakt werk van haar knooppunten en stations voor een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Noord-Brabant.

De provincie Noord-Brabant heeft samen met haar partners en ondersteund door de bureaus Goudappel Coffeng en APPM een ontwikkelagenda spoor, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en knooppunten opgesteld, getiteld ‘Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant’. In deze agenda is een strategie langs vijf lijnen opgesteld, welke Brabantbreed zijn uitgewerkt.

Daarbinnen ziet de provincie vier invalshoeken om een knooppunt – vaak stations – tot ontwikkeling te brengen: verdichten meer functies toevoegen, veraangenamen: de omgeving aantrekkelijker maken, verknopen: een goede overstap tussen verschillende vervoerwijzen en versnellen: het knooppunt beter bereikbaar maken.

Download hier het volledige artikel Provincie maakt werk van haar knooppunten en stations voor een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Noord-Brabant