De N205 is volledig uitgerust met slimme verkeerslichten en daarmee de eerste slimme weg in Nederland. Weggebruikers kunnen persoonlijke waarschuwingen voor naderend filegevaar, stilstaand verkeer en plotseling veranderende lokale weersomstandigheden ontvangen. APPM’er Erik van Kreuningen is verantwoordelijk voor de uitrol van intelligente verkeerslichten in Noord-Holland.

Vanaf de Intertraffic beurs heeft hij bezoekers rondgeleid op de N205. Ruim voor het kruispunt is via een app al zichtbaar welke lichten wanneer groen krijgen. De verkeerslichten kunnen communiceren met het verkeer op de weg om zo te informeren over de tijd tot groen of een snelheidsadvies te geven. De berichten uit het voertuig worden gebruikt om het verkeerslicht realtime te optimaliseren of prioriteit te geven aan bepaalde voertuigen, zoals hulpdiensten en OV.