We zijn in Nederland hard op weg om de internationale koploper voor het slim laden van EV’s te worden. In het Living Lab Smart Charging worden de mogelijkheden voor Smart Charging in samenwerking met onder andere gemeenten, regionale overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en marktpartijen getest en onderzocht. APPM verzorgde het projectmanagement voor de samenwerking met gemeenten.

Smart charging
Het aanbod van hernieuwbare, duurzame stroom uit bijvoorbeeld zon en wind groeit. Soms is het aanbod zelfs groter dan de vraag. Ook groeit het aantal elektrische auto’s. Smart Charging maakt het met slimme toepassingen mogelijk om het aanbod van hernieuwbare energie zo goed mogelijk te benutten, bijvoorbeeld door de elektrische auto op te laden als de zon schijnt of als het ’s nachts hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Op deze manier wordt de overvloed van duurzame energie optimaal benut en kan er daarnaast zo voordelig mogelijk geladen worden.

Living Lab Smart Charging
Het Living Lab Smart Charging is een zo groot mogelijke verzameling van publieke, semi-publieke en private laadpunten waarop Smart Charging mogelijk is en waarop testen en onderzoek naar Smart Charging gedaan kunnen worden. Reeds 325 gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) hebben zich aangesloten bij de Nederlandse Living Lab Smart Charging. Zij vertegenwoordigen 80 procent van alle openbare oplaadpunten.

Gemeente faciliteert Smart Charging
Deelname aan het Living Lab Smart Charging door een gemeente betekent dat de gemeente Smart Charging op de publieke laadpalen faciliteert, door Smart Charging op de laadpalen in de gemeente toe te staan. Daarnaast zorgt de gemeente dat in voorwaarden (zoals vergunningen, overeenkomsten met medeoverheden en aanbestedingen) voor het plaatsen van laadpalen is opgenomen dat nieuwe laadpalen Smart Charging ready zijn en dat data over het gebruik van de laadpalen wordt gedeeld voor onderzoek.