Het project dijkversterking KIS van waterschap Rivierland en de aannemerscombinatie Mourik/Besix mag zich zowel de winnaar van de Infratech Innovatieprijs 2017 noemen als de winnaar van de Cobouw publieksprijs. Een mooie beloning voor een langlopend project van 10 km dijkversterking met veel innovatieve oplossingen. APPM verzorgde voor dit project het vormgeven van het D&C-contract en is momenteel verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de contractbeheersing.

Het KIS-project is een groot dijkversterkingsproject in de Alblasserwaard. De bouwpartners hebben op verschillende plekken langs het traject vernieuwende technieken toegepast als alternatief voor meer traditionele dijkverzwaring, zoals een klimaatdijk, het versterken van een dijklichaam door het inbrengen van buizen tot het opvijzelen van woningen naast de dijk.

De jury: “Wat dit project bijzonder maakt, en daarmee ook de winnaar, is de enorme combinatie van innovatieve concepten in een complexproject en optimaal omgevingsmanagament. Dat kan je niet alleen met een projectteam. Heel het bedrijf moet innovatief aan de slag, samen met alle betrokken partijen.”
Bij het project kwamen technische innovatie in de vorm van boorpalen en barettenschermen als stabiliteitsconstructies kijken. Daarnaast digitale innovatie in de vorm van een vooruitstrevend 3D BIM-systeem en innovatie in het omgevingsmanagement: een klimaatdijk om de dorpskern van Streefkerk toekomstbestendig te maken en intensieve bewonersparticipatie met circa 400 direct aanwonenden.

Andere genomineerden in de categorie Project waren MElt, een toepassing van chemicalien in asfalt om aanvriezen te voorkomen, 3D-geprint superlicht beton en de innovatie klepconstructie bij de inlaat van de hoogwatergeul voor de IJssel bij Vaassen.