Op 16 maart 2016 is het informatiepunt aan de Veersedijk feestelijk geopend. Het waterschap stond samen met alle belanghebbenden stil bij het feit dat de uitvoering van dit Ruimte voor de Rivierproject gereed is en de waterveiligheid op orde. Ook vond, vooruitlopend op de ondertekening van de beheerovereenkomsten door de eindbeheerders, de symbolische oplevering en overdracht plaats. Waterschap Rivierenland heeft samen met gemeente Molenwaard en de aannemerscombinatie de Vries & van de Wiel/Heijmans in samenwerking met Movares het project gerealiseerd.

Waterontspanners
De Veersedijk is opgehoogd en voorzien van een nieuw wegdek. Daarnaast is het systeem van de waterontspanners aan de Veersedijk en aan de Lekdijk geplaatst. Op enkele plaatsen zijn grondbermen aangebracht en de erosiegeul in de Lek is gedicht. Ook kreeg ook het informatiepunt op de Veersedijk de afgelopen periode inclusief wandelroute zijn definitieve vorm.
Restpunten en monitoring
Het Ruimte voor de Rivier project dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak is bijna afgerond. De laatste restpunten van het project worden binnenkort afgewerkt.
De aannemer zal in het voorjaar nog in het gebied aanwezig zijn.Er zijn nog een aantal ‘restpunten’ die na de oplevering worden opgelost. Het waterschap heeft de taak om periodiek de staat van de dijken te controleren. Voor de waterontspanners is een monitoringsysteem met sensoren geplaatst.
Waterschap Rivierenland en het programma Ruimte voor de Rivier zijn heel tevreden over het verloop en het resultaat en zijn blij met de onmisbare medewerking van de bewoners aan de dijk.